Binnenland 17 maart 2000

Minister Korthals zegt wetsvoorstel toe

Gehandicapten in
discriminatieartikel

Van onze redactie politiek
DEN HAAG – Minister Korthals van Justitie werkt aan een wetsvoorstel dat discriminatie van gehandicapten strafbaar moet stellen. Zo wil de bewindsman voorzien in de lacune die bleek te bestaan nadat de cultuurfilosoof C. Rietdijk zich een jaar geleden beledigend uitliet tegenover mensen met het syndroom van Down. Onder de huidige omstandigheden ziet het openbaar ministerie (OM) vervolging niet zitten.

Ruim een jaar geleden stapte de Gehandicaptenraad naar de politie, omdat Rietdijk in het boek ”De holle diamant” had gesteld dat abortus of euthanasie moet kunnen worden gepleegd op mensen die geestelijk of lichamelijk „onvolwaardig” zijn. De uitspraken waren gedaan in de context van een discussie over waarden en normen en dat maakt het volgens het OM extra moeilijk om ze te vervolgen. „Binnen een dergelijke discussie bestaat ruimte voor standpunten die niet voor eenieder even aangenaam zijn. Hoe kwetsend of onaangenaam een en ander ook moge zijn.”

Kern van het probleem waardoor het OM niet tot vervolging kon overgaan, is echter dat het bekende discriminatieartikel, artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht, het maken van onderscheid op grond van een geestelijke of lichamelijke handicap niet noemt. Wel veroordeelt het artikel discriminatie en belediging op grond van ras, godsdienst of levensovertuiging en hetero- of homoseksuele gerichtheid.

Minister Korthals is na overleg met staatssecretaris Vliegenthart van Volksgezondheid tot de conclusie gekomen dat de discriminatiebepaling aanvulling verdient. In reactie op kamervragen van de SGP liet Korthals vorig jaar maart al weten de uitspraken van Rietdijk „verwerpelijk” te vinden. Of er ook daadwerkelijk sprake was van een strafbaar feit kon de bewindsman toen nog niet zeggen.

Motie RPF/SGP
Met het wetsvoorstel om discriminatie van groepen mensen met een handicap strafbaar te stellen, geeft Korthals invulling aan een motie die eind vorig jaar tijdens de behandeling van de Justitie-begroting in de Tweede Kamer werd ingediend door de kamerleden Rouvoet (RPF) en Van der Staaij (SGP) en gesteund door een kamermeerderheid. Naast dit wetsvoorstel heeft het kabinet ook een Wet gelijke behandeling gehandicapten in voorbereiding. Die is vooral gericht op de bestrijding van gehandicapten in het sociaal-economisch verkeer.

„Een van de uitgangspunten van het kabinetsbeleid ter voorkoming van vooroordelen, discriminatie en racisme is dat discriminatie direct en duidelijk bestreden moet worden”, heeft minister Korthals de Kamer laten weten. „Helaas ondervinden gehandicapten bij hun deelname aan het dagelijks verkeer ongerechtvaardigde hinder van hun handicap. Zij worden op grond van hun handicap soms anders behandeld dan verwacht mag worden.”

Nieuwe klacht
De Gehandicaptenraad overweegt overigens een nieuwe klacht in te dienen tegen cultuurfilosoof Rietdijk. De raad is bezig uitspaken die Rietdijk in de pers heeft gedaan te verzamelen en op grond daarvan opnieuw een klacht in te dienen. Ook ten overstaan van de pers heeft Rietdijk flink uitgepakt, wellicht zelfs erger dan in zijn boek.