Wat er schort aan verkiezingsbrochure EO-ledenraad

„Ik heb verzocht de zin “namens de Ledenraad” te verwijderen uit de verkiezingsbrochure, maar hier werd geen gehoor aan gegeven. Vandaar dat ik, als een van de vertegenwoordigers van de PKN-leden, mij geroepen voel om kenbaar te maken dat de tekst van de verkiezingsbrochure niet namens “de Ledenraad” is. beeld RD, Henk Visscher

Zaterdag start de verkiezing voor de EO-ledenraad. De inhoud van de verkiezingsbrochure stuit Femke Muis-Visser tegen de borst. De raad van bestuur stelt namens de ledenraad te spreken, maar die is daarin niet gekend.

Toen ik zo’n twee jaar geleden gevraagd ben om in de EO-ledenraad te komen, heb ik daar van harte ja op gezegd. Ik vind het belangrijk om mij ook in mijn vrije tijd in te zetten voor Gods Koninkrijk. En via diverse media kunnen we heel veel mensen bereiken met het Goede Nieuws.

In de statuten staat het zo verwoord: „Het doel (…) is het bevorderen in de ruimste zin des woords van de verkondiging van het Koninkrijk Gods door de prediking van het Evangelie van Jezus Christus via radio en televisie.” Daar heb ik ja op gezegd, en daarvoor wil ik me blijven inzetten.

Op een gegeven moment heeft de EO ervoor gekozen om ook de kerken te representeren. Vanaf 1 januari 2016 kunnen de ‘achterbankerken’ van de IKON, ZvK en Joodse Omroep terecht bij de EO voor zogenaamde representatieve programmering. Aan de ledenraad is destijds beloofd dat dit niet betekende dat daarmee de vrijzinnigheid werd binnengehaald. Maar inmiddels kan ik wel om vijf uur ’s middags inschakelen bij een EO-programma waarin klinkt dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is, om vervolgens ’s avonds om elf uur in een ander EO-programma te horen dat iemand helemaal zijn rust heeft gevonden in het boeddhisme.

Deze programmering is geen foutje, maar een keuze die de raad van bestuur telkens weer verdedigt in de trant van: Als we de kerken representeren, moeten we ook álle kerken representeren. Stel dat het echt zo is dat de omroep daartoe verplicht is, dan nog zou je proportionele aandacht aan elke stroming moeten geven. Dat gebeurt nu absoluut niet. De vrijzinnigheid krijgt veel te veel ruimte, en daarmee wordt lijnrecht ingegaan tegen het eigen doel: verkondiging van het Koninkrijk van God.

Tegenkandidaten

Meerdere leden van de ledenraad hebben hun zorgen hierover geuit en er zijn open brieven gestuurd door diverse mensen. Heel veel leden van de ledenraad hebben aangegeven ongelukkig te zijn met de huidige representering.

Komende zaterdag, tijdens de Nederland Zingt Dag, start de verkiezingen voor nieuwe leden. Daarvoor is er een verkiezingsbrochure gemaakt waarin de vier tegenkandidaten, onder wie prof. dr. H. van den Belt, hun beweegredenen uiteen mochten zetten. Kort gezegd: ze willen vaker een helder en Bijbels verantwoord geluid vertolkt hebben.

Ook de raad van bestuur heeft zijn beweegredenen weergegeven. Hij schrijft: „Laten we de kerken links liggen of nemen we onze verantwoordelijkheid? Er is geen middenweg.”

Tot mijn grote verbazing geven de raad van bestuur zijn visie echter ook namens de ledenraad. Ik wil hier met klem afstand van nemen. De ledenraad is hierin niet gekend en daarom lijkt dat mij formeel niet juist. Daarnaast doet het geen recht aan de heftige interne discussies die er in de ledenraad hierover zijn gevoerd. Ook valt er inhoudelijk wel wat op af te dingen: de vier tegenkandidaten willen de kerken helemaal niet links laten liggen.

Dankbaar

Ik heb verzocht de woorden „namens de ledenraad” te verwijderen uit de flyer, maar hier werd geen gehoor aan gegeven. Vandaar dat ik, als een van de vertegenwoordigers van de PKN-leden, mij geroepen voel om kenbaar te maken dat de tekst van de flyer niet namens ”de ledenraad” is. Ik steun van harte de tegenkandidaten!

Toch wil ik niet in mineur eindigen. Het is bijzonder dat met publiek geld het Evangelie verkondigd kan worden op radio en televisie. Dat is iets unieks in de wereld waar we dankbaar voor moeten zijn. Laten we bidden voor de medewerkers en de directie van de EO om deze zware verantwoordelijk goed vorm te geven. Uiteindelijk is er meer dat ons bindt, dan dat ons scheidt.

De auteur is manager bij de Belastingdienst en lid van de EO-ledenraad.