Verhoog onbelaste kilometer-vergoeding voor fietsers

„Het gebruik van de (elektrische-) fiets als vervoersmiddel voor woon-werk verkeer neemt sterk toe als dit door de werkgever goed wordt gefaciliteerd." beeld ANP, Koen van Weel

Het is niet meer van deze tijd om fietsers dezelfde belastingvrije kilometervergoeding te geven als automobilisten. Verruim die voor fietsers, bepleit Eugène Krabbenborg.

Recent liet het kabinet weten 100 miljoen euro uit te trekken voor fietsroutes en fietsenstallingen, met de bedoeling om nog deze kabinetsperiode 200.000 zakelijke rijders op de fiets te krijgen. Maar faciliteren alleen is niet genoeg om een verandering in gang te zetten. Een verruiming van de belastingvrije kilometervergoeding voor fietsers en andere milieuvriendelijke alternatieven dragen bij aan de door de overheid gestelde ambitie om mensen uit de auto en op de fiets te krijgen.

De belastingvrije kilometervergoeding voor zakelijk reizen met een eigen vervoermiddel is sinds 2004 onveranderd vastgesteld op 0,19 euro per kilometer. Ongeacht het vervoermiddel. Als je forensen uit de auto wilt krijgen, zal je hen financieel moeten prikkelen. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat de zakelijke rijder door differentiatie in het bijtellingspercentage en diverse subsidies van de overheid meer en meer kiest voor minder vervuilende vervoermiddelen.

Daarnaast zien we dat het gebruik van de (elektrische) fiets als vervoermiddel voor woon-werkverkeer sterk toeneemt als de werkgever dit goed faciliteert of stimuleert. Meer dan de helft van de autoritten voor woon-werkverkeer is korter dan 7,5 kilometer. Als deze groep medewerkers met de fiets naar het werk zou komen, zou dit veel drukte schelen op de parkeerplaats. Belangrijker, het zou ook extra beweging voor medewerkers opleveren en milieuvervuiling verminderen.

Uit een rondvraag onder een selectie van onze corporate klanten, waaronder Siemens Nederland, blijkt dat er bereidheid is om de vergoeding voor woon-werkverkeer te verhogen als deze belastingvrij zou zijn en een positieve impact zou hebben op duurzaamheidsdoelstellingen en de CO2-prestatieladder. Deze verhoging zou dan ook (deels) kunnen gelden voor andere milieuvriendelijke alternatieven, zoals de elektrische of hybrideauto, carpoolen of het openbaar vervoer.

Dankzij de technologische mogelijkheden is het registreren van de vervoersvorm vandaag de dag geen uitdaging meer. Met de juiste tools en modern beleid is het mogelijk om een variabele belastingvrije voet voor woon-werkverkeer in te zetten, om werknemers te stimuleren een bewuste keuze te maken.

De auteur is algemeen directeur van Fleet Support.