VBOK zal sterker zijn zónder Siriz

beeld RD, Henk Visscher

De spagaat waarin de van subsidie afhankelijke Siriz zich nu bevindt, proberen op te lossen door van kleur te verschieten, is niet de juiste manier. Beter is het de ontvlechting van de VBOK en Siriz volledig te maken.

De VBOK heeft gekozen voor een ingrijpende koerswijziging: opgaan in de neutrale organisatie Siriz. Dat is het voorstel dat aan de leden zal worden voorgelegd op de ledenvergadering op 21 mei (RD 3-5).

Hiermee wordt een vrees bevestigd die in de achterban al langer leefde: het accent komt helemaal te liggen op het belang van deskundige hulpverlening aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn geworden, waarbij abortus een „recht” is en abortus een keuze „die bij jou past” kan zijn.

Bewondering

Is hulpverlening dan een verkeerde zaak? Natuurlijk niet. Ook door de leden van CMF (Christian Medical Fellowship) Nederland, onze vereniging van christelijke artsen en geneeskundestudenten, wordt zorgverlening bij ongewenste zwangerschap dagelijks verleend. Maar dan wel met oog voor moeder, partner en kind. Onbedoeld zwanger worden, kan overweldigend zijn. Je leven kan op zijn kop gezet worden! Juist op zo’n moment kan hulp van grote waarde zijn.

Zwanger zijn en bevallen, maar ook kinderloos zijn, adoptie en IVF – het zijn alle tere onderwerpen. Wanneer het debat hierover in vruchteloze argumentatie ontaardt, kunnen ontzag en bewondering voor het prille leven gemakkelijk vergeten worden.

Brede achterban

De VBOK werd bijna vijftig jaar geleden opgericht als reactie op de legalisering van abortus. Niet als prochoicebeweging, maar juist als prolifebeweging! De brede achterban (van rooms-katholiek tot reformatorisch en evangelisch) herkende zich in de duidelijke missie van de VBOK: opkomen voor het ongeboren leven, de jonge moeder hierbij helpend.

Voor christenen komt daarbij dat zij geloven dat een mensje weliswaar door menselijk handelen tot stand komt, maar dat God daar in Zijn soevereine handelen bij is. De prolifegedachte is daarvan afgeleid: door God gegeven leven verdient koestering, eerbied, bescherming en liefde. Ook als het even niet uitkomt.

De spagaat waarin de van subsidie afhankelijke Siriz verkeert, proberen op te lossen door van kleur te verschieten, is mijns inziens niet de juiste manier. Beter is het de ontvlechting van de VBOK en Siriz volledig te maken.

Missie

Siriz concentreert zich op goede voorlichting en hulpverlening op de manier waarop zij deskundigheid heeft verworven. De VBOK keert terug naar de missie waarmee de vereniging bekend en groot werd: het opkomen voor het ongeboren leven.

Leden van de VBOK zullen daarmee weer helder zien wat ze steunen met hun lidmaatschap en donaties, wat de fondswerving ten goede komt. Laat de VBOK dus weer haar eigen rol oppakken, in plaats van schuil te gaan achter Siriz.

De auteur is voorzitter van CMF Nederland, vereniging van christelijke artsen en geneeskundestudenten.