Theologenblog: Bidden voor de ‘gele hesjes’

Theologenblog
beeld Melle Rozema

Ik werd een beetje kriegelig van een gebedsoproep voor de ‘gele hesjes’ in Frankrijk. Ik probeer bij mezelf te achterhalen waarom.

Op zaterdag 8 december is in Frankrijk een nationale gebedsdag gehouden. De aanleiding waren de demonstraties van de ‘gele hesjes’, die al enkele weken voortduurden, en het geweld daaromheen. Een dergelijke gebedsdag vindt in Frankrijk niet vaak plaats. Dat geeft aan hoe ernstig men de situatie inschat.

De oproep tot de gebedsdag ging uit van de CNEF, de nationale raad van ”évangéliques” (evangelicalen) in Frankrijk. Zowel kerken als christelijke organisaties zijn lid van deze raad. Wat hen verbindt, is de aanvaarding van de Bijbel als het gezaghebbende woord van God. De Faculté Jean Calvin in Aix-en-Provence, waar ik vier maanden per jaar werk, was in 2010 een van de oprichters.

De CNEF riep haar leden op te bidden om wijsheid voor de regering, om veiligheid voor de politieagenten en om een ordelijk verloop van de demonstraties. Voor de betogers zelf stond het volgende gebedspunt genoteerd: „Laten wij bidden dat de verbittering voor hen een gelegenheid mag worden om ergens anders rust te zoeken, Jezus te ontdekken en het heil dat Hij iedereen aanbiedt te aanvaarden.”

Dat is inderdaad het allerbeste wat je voor de ‘gele hesjes’ kunt vragen. Toch werd ik een beetje kriegelig, toen ik dit las. Ik vroeg me af waar dat gevoel vandaan kwam. Was het omdat deze gebedsoproep suggereert: als je maar in Jezus gelooft, doet het er niet meer toe of je rond kunt komen met je inkomen? Was het omdat ik stiekem meer belang hecht aan materiële voorspoed dan aan het eeuwige leven met God? Of dacht ik misschien: wat hier gevraagd wordt, gebeurt toch niet?

Dit zelfonderzoek was nuttig, ook al heeft het tot nu toe geen duidelijk antwoord opgeleverd. Wel bedacht ik wat ik gedaan zou hebben, als ik die zaterdag in Aix geweest was en had kunnen deelnemen aan het gebed.

Ik zou, denk ik, twee punten toegevoegd hebben die niet met zoveel woorden in de oproep van de CNEF staan.

In de eerste plaats zou ik gebeden hebben om bereidheid bij de regering om te voldoen aan de rechtvaardige verlangens van de demonstranten. Terecht heeft de CNEF niet ingevuld welke van hun eisen billijk zijn en welke niet. Als Nederlandse theoloog kan ook ik daarover beter geen oordeel uitspreken. Duidelijk is wel dat er mensen zijn die echt in de problemen komen door het beleid van de laatste tijd. Blijkens zijn televisietoespraak van maandag 10 december heeft president Emmanuel Macron daar oog voor. Zijn manoeuvreerruimte is echter heel beperkt, onder andere door de hoge nationale schuld en de verplichtingen die Frankrijk op zich genomen heeft in de Europese Unie. Hij en allen om hen heen hebben een wijsheid als die van Salomo nodig om hieruit te komen.

In de tweede plaats zou ik gebeden hebben om veranderingen waardoor de gele hesjes weer vertrouwen krijgen in het Franse politieke systeem. Zij voelen zich niet vertegenwoordigd door de leden van het parlement en eisen de invoering van volksraadpleging door een direct referendum.

Dergelijk onbehagen ten aanzien van het functioneren van de democratie leeft in vele westerse landen. Het is zo omvangrijk, dat er iets gebeuren moet, onder andere in Nederland, zoals de staatscommissie parlementair stelsel onder leiding van Johan Remkes geconcludeerd heeft.

Frankrijk, Nederland en veel meer landen hebben dringend behoefte aan parlementariërs en regeerders die gaan voor hun volk en die de moed hebben de nodige aanpassingen door te voeren.

Hoe nodig ook, deze aanpassingen zullen opnieuw een systeem opleveren waarvan de gebreken zich in de loop van de tijd openbaren. En iedereen materieel tevreden stellen, lukte zelfs Salomo niet.

De beste manier om daarmee te leven, is de vrede in het hart, die gebracht wordt door het goede nieuws van de komst van Jezus Christus. Inderdaad is wat de CNEF voor de ‘gele hesjes’ wilde vragen het meest essentiële, ook al is het niet het enige waarom je moet bidden.

De auteur is hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Kampen en de Faculté Jean Calvin in Aix-en-Provence. Hij schrijft dit ”theologenblog” als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegetisch and Systematisch Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen. >>rd.nl/theologenblog voor eerdere blogs