Weerwoord: Kerk middenin samenleving?

Weerwoord
De kerk is in de ogen van de wereld zelfingenomen en bemoeizuchtig. beeld iStock

Als kerken hebben we te lang het echte maatschappelijke debat vermeden of versmald tot enkele in onze optiek relevante thema’...