Na crisis vraagtekens bij huidige vorm passend onderwijs

„Sommige kinderen deden het thuis beter dan op school. Hun signalen

Durven we met de ervaring die acht weken thuisonderwijs ons opleverden kritisch naar het bestaande passend onderwijs te kijken?