Maak huisgodsdienst tot centrum geloofsleven

„De landelijke kerk zal de huisgodsdienst een prominente plek moeten geven. Hier ligt een belangrijke taak voor kerkelijke jongerenorganisaties.” beeld iStock

De ontmoeting met de levende God tijdens de zondagse eredienst zal steeds meer verbonden moeten worden met de ontmoeting met ...