Benut kennis en ervaring van ouders na heropening scholen

„Aandacht voor groepsvorming is nodig, omdat de kinderen ‘opnieuw’ in de klas komen.” beeld iStock

Bij effectieve ouderbetrokkenheid worden ouders ingeschakeld bij het onderwijsleerproces. Precies dát is geen dagelijkse praktijk maar zou, nu we ...