Weerwoord: Christen en het lijden: waarom?

Weerwoord
Calvijn beschouwt het kruisdragen zelfs als een medicijn. beeld RD, Henk Visscher

Mag een christen die lijdt geen waaromvragen stellen? Psalmdichters en profeten doen het wel.