Schrijven over misstanden in eigen kring

Hoofdredactie RD
beeld RD

”Geld, seks en macht”, staat er in neonletters op de omslag van een van de boeken van de Amerikaanse theoloog John Piper. Hij geeft aan dat God de mensheid bij de schepping goede gaven schonk, waaronder economisch inzicht, seksualiteit en leiderschapskwaliteiten. De zonde heeft de mens echter tot in z’n diepste wezen bedorven, waardoor geld, seks en macht levensgevaarlijke instrumenten kunnen worden. Als God het niet verhoedt, richten ze hem te gronde.

Vrijdag begint in het Reformatorisch Dagblad een uitgebreide serie artikelen over seksueel wangedrag, geldzucht en machtsmisbruik in een evangelische groepering. Een van onze collega’s heeft daar enkele maanden intensief onderzoek naar gedaan.

Het RD schrijft hier niet over om de voorganger of deze gemeenschap in een kwaad daglicht te stellen. De artikelen geven goed inzicht in de valkuilen waar (kerkelijke) leidslieden in kunnen belanden. Daarbij zijn er nog meer gevaren dan lustgevoelens, machtsspelletjes en financiële afhankelijkheid. De ons-kent-ons-cultuur, amateurisme, gebrek aan externe controle, familierelaties in besturen – allemaal ingrediënten die in theorie tot ontsporingen kunnen leiden.

Als hoofdredactie vinden we dat het RD niet alleen moet schrijven over misstanden in de sportwereld of een onbekende sekte, maar ook over onrust in de eigen lezerskring. Dat was de afgelopen maanden het geval bij een stichting die hulp verleent in een Afrikaans land en daarom publiceerden we er dinsdag over.

Nogmaals, niet vanwege allerlei details over de nare beschuldigingen tegen de desbetreffende financieel directeur – wie daar meer over wil weten, moet maar lezen wat andere media hierover publiceerden. Nee, het ging hier om serieuze vragen van donateurs over bestuurlijke integriteit en goed werkgeverschap. Die zijn ook te stellen over andere organisaties – we horen daar soms verbijsterende verhalen over.

Een lezer vroeg zich af of voor de redactie in dit geval het negende gebod niet van kracht is, omdat we met anonieme bronnen werken. Dat is echter een misverstand. De bronnen zijn niet anoniem, we kennen hun namen maar vermelden die niet vanwege hun veiligheid. Het artikel is onderbouwd met allerlei documenten en we gebruiken kruiscontroles om beweringen op waarheid te onderzoeken. Kortom: we vinden dit soort artikelen noodzakelijk, ook al schrijven we ze met een bloedend hart.

Reageren? Hoofdredactie@rd.nl