Openbaring en Covid-19

Kerk en corona
Het Bijbelboek Openbaring geeft een antwoord op bijvoorbeeld de vraag: „Is het coronavirus een oordeel of een waarschuwing, een vloek of een zegen?” beeld AFP, Tobias Schwarz

Overal op internet kun je terecht met vragen over corona. Dat is mooi. Maar waar moet je heen met vragen over de werkelijke betekenis? Juist daarvoor heeft God het laatste Bijbelboek gegeven. Wie verdiepend inzicht wil krijgen in de betekenis van wat vandaag de dag in de krant staat, kan Openbaring niet links laten liggen.

In een Engelstalige prekenserie over dit Bijbelboek (te vinden op Sermonaudio.com) legt ds. A. T. Vergunst het uit met een voorbeeld. Tijdens een vlucht van Los Angeles naar Seattle werden de reizigers door de piloot uitgenodigd om in te pluggen in radiokanaal 3. Zo konden ze luisteren naar de communicatie vanuit de verkeerstoren.

De conversatie tussen de piloten en de verkeerstoren was indrukwekkend. Je hoorde wat er achter de schermen allemaal gebeurde om je veilig te laten vliegen. Maar de informatie was niet nodig om per vliegtuig te kunnen reizen. Ze maakte de vlucht ook niet anders. Die duurde niet langer of korter.

Zo is Openbaring niet nodig om gered te worden of om heilig te leven. Toch gaf de Heere dit boek aan Zijn gemeente. Waarom? Niet voor niets. In het boek geeft Hij informatie vanuit de verkeerstoren. Dat alles ”in control” is.

Op wat voor soort vragen geeft Openbaring een antwoord? Bijvoorbeeld op deze vraag: „Is het coronavirus van God of van de duivel?” Het antwoord is dat dit per saldo niet uitmaakt. Irrelevante vraag. Het leidt af van waar het om gaat.

Ontegenzeglijk kan het coronavirus een demonische interventie zijn. Het is de duivel op het lijf geschreven: Gods goede schepping vernielen, chaos, verdriet en rouw. Maar de boodschap van Openbaring is: God regeert. De duivel wordt macht gegéven (9:4). De duivel treedt op als Gods instrument. Zijn acties passen als puzzelstukjes in Gods strategie. Satan levert tegen wil en dank een zorgvuldig geplande bijdrage aan Gods beleid.

Andere vraag: „Is dit een oordeel of een waarschuwing, een vloek of een zegen?” In Openbaring zijn de onderwerpen in de eerste vier waarschuwingen (bazuinen, trompetten) en de eerste vier oordelen (fiolen, schalen) heel vergelijkbaar: aarde, zee, rivieren, hemellichamen. Blijkbaar kan iets én een waarschuwing én een oordeel zijn. Het kan op de ene plaats, voor de ene groep een waarschuwing zijn en op een andere plaats, voor een andere groep een oordeel. Voor de één een zegen, voor de ander een vloek. Hier het signaal: God is geduldig. Daar: God doet recht.

Volgende vraag: „Kun je deze pandemie koppelen aan concrete plagen uit Openbaring?” Covid-19 is inderdaad een verschijningsvorm van deze plagen, zoals de pest, de cholera-epidemie en hiv/aids dat waren. God openbaart zich. De plagen zullen heviger worden nu de wederkomst nadert. Dan komt het definitieve punt des tijds. Het laatste oordeel.

Wat levert het lezen van Openbaring op? Rust: Gods kinderen hoeven niet bezorgd te zijn. God heeft alles in Zijn hand. Onrust: Bekeer je: als gelovige, als ongelovige, als kerk, als volk. Troost: Alles werkt voor de Kerk mee ten goede. Door de verdrukking worden gelovigen versierd om straks vrolijk de Bruidegom tegemoet te gaan. Meditatie: Overdenk al Gods heerlijke deugden zoals die dagelijks zichtbaar zijn in het wereldgebeuren.

De auteur is mediator, coach en ondernemer.