Nieuwe eurofractie biedt ChristenUnie kansen

Met zijn dossierkennis op het gebied van visserij en godsdienstvrijheid kan Peter van Dalen binnen de EVP snel invloedrijk te worden. beeld ANP, Jeroen Jumelet

Als er voor de ChristenUnie in de EVP blijvend ruimte is voor een eigen christelijk en eurorealistisch geluid, kan haar lidmaatschap van deze eurofractie een mooie opstap zijn naar een nieuwe christelijk-sociale politiek in Europa.

De ChristenUnie begint met haar toetreding tot de fractie van de christendemocraten, de Europese Volkspartij (EVP), aan een nieuw Europees avontuur. Dit is een goede keuze. Niet alleen vanwege de toetreding van Forum van Democratie tot de Europese Conservatieven en Hervormersfractie (ECR), waarvan de ChristenUnie tot voor kort deel uitmaakte. Al langer bevonden zich dubieuze partijen binnen de ECR. De toetreding van Peter van Dalen, Europarlementariër van de ChristenUnie, tot de EVP biedt uitdagingen, maar vooral nieuwe mogelijkheden.

Fractiediscipline

De ECR zit inmiddels vol met partijen die totaal andere ideeën over thema’s als duurzaamheid, migratie en de rechtsstaat hebben dan de ChristenUnie. Deze partij hoorde hier niet meer thuis, dat was duidelijk. De ECR had echter één groot voordeel. In tegenstelling tot veel andere fracties kende ze weinig fractiediscipline: zelden hoefde de ChristenUnie mee te stemmen met de fractielijn. De partij kon grotendeels haar eigen koers varen.

De EVP daarentegen wordt vaak gezien als een politieke groep met relatief veel fractiediscipline. Na de overstap van Van Dalen wordt dan ook gevreesd dat het unieke sociaal-christelijke geluid van de ChristenUnie verloren gaat te midden van de enorme groep christendemocraten. Daarom moet de ChristenUnie ervoor waken dat het eigen geluid behouden blijft.

De EVP wordt traditioneel gezien als een van de drijvende krachten achter de Europese integratie. Daarom moet de ChristenUnie haar eigen, eurorealistische geluid blijvend kunnen laten horen. Ook bij andere gevoelige thema’s, zoals abortus en religie, moeten partijen hun eigen stem kunnen bepalen. Gelukkig lijkt dit in de EVP evengoed mogelijk te zijn. In de praktijk lijkt het namelijk mee te vallen met die fractiediscipline bij de EVP. Zoals elke fractie kent ook de EVP dissidenten, die regelmatig anders stemmen dan de meeste andere leden. Naar verwachting zullen de verschillende partijen binnen de EVP bij gevoelige thema’s ‘vrij’ worden gelaten.

Voordelen

Zolang de ChristenUnie scherp blijft, biedt de nieuwe fractie genoeg voordelen. Als grootste fractie in het parlement heeft de EVP veel invloed. Christendemocraten domineren vaak lijstjes van de meest invloedrijke parlementariërs. Gezien de machtspositie van de EVP in het parlement zouden dus ook ideeën van de ChristenUnie sneller omgezet kunnen worden in beleid. De opgebouwde dossierkennis van Van Dalen, bijvoorbeeld op het gebied van visserij en godsdienstvrijheid, biedt grote kansen om ook binnen de EVP snel invloedrijk te worden.

Voor de ChristenUnie belangrijke thema’s, zoals klimaatcrisis, ongelijkheid en migratie, vereisen Europese samenwerking. Als er voor de partij in de EVP blijvend ruimte is voor een eigen christelijk en eurorealistisch geluid, kan haar lidmaatschap van deze eurofractie een mooie opstap zijn naar een nieuwe christelijk-sociale politiek in Europa.

Jeroen Troost is bestuurslid van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren. Ruben Ros is lid van de Denktank van PerspectieF.