Motivatiebijeenkomst botst met christelijke waarden

Op veel zakelijke events horen motivatiesprekers bij het programma, met als doel het verbeteren van de resultaten. beeld iStock

Op veel zakelijke events worden motivatiesprekers ingehuurd met het oog op betere bedrijfsresultaten. Aan afhankelijkheid van God en naastenliefde hebben zij doorgaans geen boodschap.

In onze moderne, zakelijke samenleving spelen motivatiebijeenkomsten een steeds grotere rol. Via internet vind je snel een lange lijst sprekers die pretenderen je motivatie te kunnen verhogen. Op veel zakelijke events horen motivatiesprekers bij het programma, met als doel het verbeteren van de resultaten.

Omdat we ook als christen met zulke sprekers worden geconfronteerd, is het goed om stil te staan bij de inhoud van hun presentaties en trainingen. Die hebben als doel de deelnemers te motiveren om de producten en/of diensten van de organiserende partij succesvol te promoten. Daar is op zich niets vreemd aan; in het commerciële verkeer gaat het altijd om de resultaten.

Veel sprekers benadrukken dat vasthouden aan structuren en een sterke persoonlijkheid belangrijk zijn. Het eerste behoeft geen betoog. Orde en regelmaat zijn nodig, onze hersenen vragen structuur. Anders ontstaat wanorde en daarin kun je geen consistente beslissingen nemen.

Wat echter behoorlijk kan schuren met het christelijk gedachtegoed is een sterke persoonlijkheid. Die kan zich uiten in velerlei aspecten. Doortastend zijn in het nemen van beslissingen, vaak een vooruitziende blik hebben en steevast met een duidelijke mening komen, zijn positieve aspecten. Dominantie binnen een groep, meningen van anderen willen omvormen en sturen en redelijke argumenten van anderen niet willen accepteren, zijn negatieve aspecten.

Talenten

De kernvraag is wat een motivatiespreker wil bewerkstelligen? Vaak appelleert deze aan het versterken van je persoonlijkheid. Een vaak terugkerend thema is: ”Je kunt alleen je doelen bereiken wanneer je gelooft in jezelf.” Veel sprekers proberen hun publiek ervan te overtuigen dat realisatie van de prestatiedoelen alleen mogelijk is als je gelooft in eigen kracht en die kracht steeds vergroot. Sportieve prestaties dienen vaak als stimulerend middel, waarbij de lat steeds hoger ligt. Ook worden elementen uit de psychologie benut om verbeterpunten in iemands persoonlijkheid aan te wijzen.

En zo lijkt het schuren met ons christelijk gedachtengoed steeds meer op wringen. Kopen en verkopen is zo oud als de wereldgeschiedenis en op zich geen probleem. Toen de discipelen nog vissers waren, verkochten ze hun gevangen vissen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Niettemin is in een christelijke levensovertuiging de afhankelijkheid van God belangrijk. We belijden dat we talenten hebben ontvangen en die naar ons beste kunnen moeten gebruiken. Maar ook dat de Heere alles bestuurt. Daarnaast leert Christus ons duidelijk welke plaats wij moeten innemen ten opzichte van de Heere en onze naaste.

Het is de vraag of wij onze persoonlijkheid wel sterker mogen laten worden met als doel dominantie ten opzichte van onze zakelijke gesprekspartners en verbetering van onze zakelijke resultaten. Schaadt dat niet onze afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van God? Staat dit niet in schril contrast met de opdracht om onze naaste net zo lief te hebben als onszelf? Een liefde die onbaatzuchtig is en niet gebaseerd op dominantie.

Bescheidenheid

Ook een christelijke ondernemer heeft goede bedrijfsresultaten nodig. Daarbij mag hij niet schuiven met de scheidslijn tussen het geoorloofde en het ongeoorloofde en moet respect voor iedere naaste een grote plaats innemen. Bovenal verdient de afhankelijkheid van God een centrale plaats. Hij bestuurt alles. Dat moet ook doorklinken op onze zakelijke bijeenkomsten.

Het verwerven van bezit en goederen is op zichzelf niet zondig, maar hoe gaan we er ten opzichte van de Heere mee om? Zijn we geldzuchtig? En hebben we dat grote huis en die dure auto om op anderen indruk te maken? Of zien we die als van God ontvangen weldaden?

Dat geldt ook voor onze rol als ondernemer. Vinden we het belangrijk dat we door anderen worden geëerd en doen we er alles aan om zoveel mogelijk op te vallen? Of nemen we onze plek in de samenleving en onze kerkelijke gemeente met een zekere bescheidenheid in? Dan komt een motivatiespeech waarbij uitgegaan wordt van eigen kracht in een heel ander daglicht te staan. In zo’n speech schuiven we immers Gods almacht even opzij en komt onze menselijke natuur weer naar boven.

De auteur heeft zelf verkooptrainingen gegeven, is ondernemer binnen de IT-sector en lid van de christelijke gereformeerde kerk te Middelharnis.