Internetkerk goed middel voor evangelisatie

Kerk en sociale media
Illustratie RD

Een internetkerk, zoals de PKN die wil opzetten, kan een goede functie hebben om mensen te bereiken die anders nooit in de kerk zouden komen, betoogt ds. J. Holtslag.

Zaterdag 27-10 las ik eerst via de website van deze krant het hoofdredactioneel commentaar over de internetkerk die de Protestantse Kerk in Nederland wil starten. Het oordeel van de commentator over de internetkerk is overwegend negatief. Een christen hoort op zondag naar de kerk te gaan en niet makkelijk thuis op de bank te zitten luisteren.”Gemeente zijn is essentieel deel van geloofsbeleving”, staat er als kop boven het commentaar. En op zichzelf is dat natuurlijk helemaal waar.

Dezelfde dag las ik in de papieren krant over de ontkerkelijking in Zeeland. In het licht van de cijfers over Zeeland begrijp ik niet waarom het commentaar over de internetkerk zo negatief is getoonzet. De in de krant vermelde kerkelijke statistieken over Zeeland betreffen de afgelopen veertig jaar. Jaren waarin kerkdeuren openstonden en mensen binnen konden gaan om het Woord te horen verkondigen. Echter, het tij werd niet gekeerd en de secularisatiegolf ging verder.

Het is mijn wens dat ook de komende jaren in Zeeland en in de andere delen van ons land de kerkdeuren openstaan en dat mensen die daardoor de kerk binnengaan het Woord Gods horen verkondigen en tot berouw en geloof mogen komen. Maar het is niet reëel dat dit op grote schaal zal gebeuren. Wie naar de trend kijkt, zal moeten concluderen, dat de groep onkerkelijken alleen maar verder zal groeien. Alleen door een ingrijpen van God kan dit plaatsvinden.

Nu weten we uit de Bijbel dat de Heere God mensen daar opzoekt, waar ze zijn. Zo gaf de Heere Jezus telkens onderwijs in de synagogen. Paulus volgde Hem hierin na en in Athene verkondigde hij op de Areopagus het Evangelie. Zouden wij dan de mensen ook niet opzoeken waar ze zijn? Waar zijn ze? Op internet. Op de sociale media, zoals Twitter en Facebook. Is het dan niet een goede gedachte om via dit medium het Evangelie te verkondigen?

Gericht op kerkgang

Wanneer we spreken over zending in islamitische landen, dan beseffen we dat een kerk bouwen in Saudi-Arabië geen mogelijkheid is. Zending moet daar gebeuren via de radio of internet. Waarom zouden we dit laatstgenoemde medium dan niet in eigen land gebruiken voor hen die niet naar een kerk gaan? Zou dit niet een instrument kunnen zijn dat ons gegeven is om het Evangelie te verkondigen?

Natuurlijk hoop ik en bid ik dat mensen de weg naar de kerk voor het eerst of opnieuw mogen vinden. Wanneer een internetkerk hieraan kan bijdragen, is dat grandioos. Ik zeg dus nadrukkelijk dat de internetkerk gericht moet zijn op kerkgang. Niet omdat de Heere alleen daar aanbeden kan worden, want ware aanbidders zullen de Vader aanbidden in geest en waarheid. Maar wel omdat daar de sacramenten bediend worden en in de kerk het lichaam van Christus samenkomt.

Ons gebed zal dus moeten zijn of de Heere ook het instrument van internet wil gebruiken om mensen die zalig worden aan de gemeente toe te voegen.

De auteur is predikant van de hervormde gemeente Giessen-Nieuwkerk.