Gezocht: zendelingen op YouTube

Kerk en corona
In de tuin van de kerk van de gereformeerde gemeente van Dordrecht kwam een bord met daarop een link naar de livestream op YouTube. beeld G. T. S. de Korte

De opdracht om onder alle volken het Evangelie te verkondigen, kreeg door de coronacrisis een onverwachte toespitsing. Recent werd in Toegespitst geconstateerd dat er aan het begin van de crisis rond het gebruik van YouTube al heel snel een wissel omging (RD 16-5). Wij pleiten ervoor dit verder te doordenken.

2020-05-16-katZA1-Toegespitst_lege_kerken-6-FC-V_webYouTube stond ooit symbool voor goddeloosheid

Aan het begin van deze crisis werd er een bidstond uitgezonden vanuit de gereformeerde gemeente van Dordrecht. Meer dan 11.000 mensen keken op dat moment mee. Inmiddels is deze dienst al meer dan 60.000 keer aangeklikt. Uit allerlei verschillende kerken luisterden we naar Gods Woord. Psalm 77 klonk in veel huiskamers: „God! Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God?” In de weken erna kwam er ook een bord in de tuin van dezelfde gemeente met daarop een link naar de livestream op YouTube én het logo van YouTube. Iedereen mag meeluisteren, ook uit de wijk!

Op dit punt willen wij met dit artikel aanhaken. De wijk mag nu ook meekijken en meeluisteren. De drempel om een bevindelijk-gereformeerde kerk in te stappen, is voor veel mensen ontzettend hoog. Het internet geeft deze mensen alsnog de gelegenheid om binnen te komen! Is dat ook niet in aansluiting bij wat de Heere Jezus Zijn kerk geboden heeft: „Gaat dan heen, onderwijst al de volken” (Mattheüs 28:19)? Ook de volgers op YouTube moeten onderwezen worden. Per dag wordt er op YouTube 1 miljard uur aan video’s bekeken. Elke minuut wordt er 500 uur aan video’s geüpload. Deze duizelingwekkende aantallen laten de enorme potentie van YouTube zien.

Areopagus

„De naam van dat kanaal was nog geen jaar geleden voldoende om in een preek de goddeloosheid op internet te typeren”, wordt in Toegespitst geconstateerd. Het klopt inderdaad dat er een heleboel troep, rommel en onzin op YouTube staat. Maar we weigeren toch ook niet om zending te gaan bedrijven in bijvoorbeeld Ecuador, omdat de misdaadcijfers daar hoger zijn dan in Nederland? Juist het feit dat er zoveel troep, rommel en onzin op YouTube staat, moet onze ogen openen om juist het mooiste, het meest waardevolle naar voren te brengen. Zei de heer niet tegen zijn knechten: „Ga uit in de wegen en heggen” (Lukas 14:23)? Zocht de Heere Jezus juist niet tollenaren en zondaren thuis op om met hen te eten en te spreken (Lukas 19:5-7)? YouTube is zendingsterrein!

Ds. G. J. Baan noemt het een gemiste kans als je wegblijft op YouTube. Hij deed bij de Reformatorische Omroep een oproep aan „gemeenten die daar nog niet aan toe zijn” om ook via video de kerkdienst uit te zenden, ook ten behoeve van onze jongeren. „Onze jeugd kun je moeilijk achter het gesproken woord zetten, we leven in een andere tijd. Het is een gemiste kans als je wegblijft op YouTube.”

Toen Paulus Athene bezocht, raakte hij onder de indruk van de goddeloosheid van de stad en de enorme afgodendienst. Het weerhield hem er echter niet van om de Areopagus van die goddeloze plek te beklimmen. Een heuvel die nota bene vernoemd was naar de naam van een afgod, de oorlogsgod Ares. De Areopagus was in die tijd de plek waar recht werd gesproken, maar blijkbaar ook de plaats waar nieuws werd gedeeld. Met grote vrijmoedigheid maakte Paulus van dit sociale medium gebruik om de boodschap van zijn opgestane Heere en Heiland te verkondigingen. De ”dislikes” na afloop (Handelingen 17:32) neemt hij op de koop toe.

Suggesties

Wij zijn van mening dat we nieuwe sociale media niet alleen moeten beoordelen op het mogelijke zondige gebruik. Zelfs in een huis zonder internet heb ik mijn zondige hart bij me. Op papier kun je een Bijbel printen, maar ook een advertentie voor Second Love en dat op dezelfde drukpers. Is het niet vruchtbaarder om die eeuwenoude boodschap op een nieuwe manier voor het voetlicht te brengen met de mogelijkheden van nieuwe media?

We geven een aantal suggesties in overweging om zending en evangelisatie te bedrijven via YouTube.

- In een wereld waar per minuut 500 uur aan video’s geüpload wordt, moet je jezelf onderscheiden. Zorg daarom voor goede en mooie opnames. Slecht beeld en slechte audio doen mensen (weer) afhaken. Maar dat geldt ook voor de manier waarop je de boodschap presenteert, voor de plek waar je de opname maakt. Alleen het beste is goed genoeg in dienst van de Meester.

- Maak gebruik van de gaven en expertise van jongeren in de gemeente. Zij hebben vaak meer ervaring en handigheid in het gebruik van digitale middelen. Zij kunnen prima vertellen wat wel en niet werkt. Sluit dat trouwens ook niet aan bij Handelingen 2:17, waar Petrus zegt: „...en uw zonen en uw dochters zullen profeteren”? Wat zou het mooi zijn als de nieuwe generatie zo betrokken wordt in het brengen van het Evangelie op plekken waar het nog zo weinig gebracht wordt.

- Maak als gemeente een introductievideo voor mensen die voor het eerst op het YouTube-kanaal van de gemeente komen. Maak een kennismakingsfilmpje met de dominee. Laat een jongere vertellen wat er in de kerkdienst allemaal gebeurt. Maak een paar korte filmpjes van twee tot drie minuten over de Bijbel. Stel je eens voor. Je bent nog nooit in een kerk geweest en je ziet het bord staan in de tuin van de kerk. Je bent nieuwsgierig en typt de link thuis nog eens in. Daar ben je dan op het kanaal van ”kerk Y”. Vervolgens is de eerste video die je ziet een video van 1,5 uur met een orgel dat speelt en wat mannen in donkere pakken die heel lang praten. Hoe zul je begrijpen wat je hoort? Juist met YouTube zijn er zoveel mogelijkheden om mensen op een eenvoudige manier te bereiken! (Trouwens, als je dan toch een bord plaatst in de tuin van de kerk, zet er dan een QR-code op die mensen kunnen scannen, zodat ze gelijk op het kanaal uitkomen).

- Pas de boodschap niet aan, maar zorg er wel voor dat de taal begrijpelijk en niet-verhullend is. Leg moeilijk te begrijpen woorden en zaken uit, vooral in het teksten van de psalmen. Overigens komt dit ook de verstaanbaarheid van de prediking voor de eigen gemeente ten goede.

Gebed

Misschien leest u dit en ziet u geen mogelijkheden om zelf iets te doen op YouTube. Bid dan voor hen die dit wel doen. Abonneer u op hun kanalen, zodat ze zich gesteund weten door onzichtbare volgers. Het maken van video’s voor YouTube is namelijk lastig genoeg, kost veel tijd, maar de Koning is het waard!

Ds. M. Messemaker is hervormd predikant in Nijkerk en presentator bij de Reformatorische Omroep. G. T. S. de Korte MA is oprichter van het YouTube-kanaal ”Woorden voor jou”. Beiden zijn docent godsdienst op de Guido de Brès in Rotterdam.