Geloof en wetenschap niet scheiden

Intelligent Design (ID)
„ID vorsers moeten hun discriminatoire houding jegens de Bijbel en de creationisten laten varen.” Foto EPA EPA

De Tweede Kamer debatteert donderdag over schepping, ID en evolutie. Drs. L. P. Dorenbos roept op tot een duidelijke scheiding tussen geloof en wetenschap.

De politiek heeft de mond vol van antidiscriminatie, maar wee je gebeente als iemand zegt dat objectief gezien ook de wetenschap van de schepping recht heeft op een wetenschappelijke plaats in de school en de universiteit. Niet dat de God van de schepping wetenschappelijk bewijs nodig heeft, maar het is toch te dol om te verbieden dat mensen op grond van de scheppingsgegevens een theorie ontwikkelen die de schepping alleen maar bevestigt.

Waarom moet een Tweede Kamer zo spastisch tegen de schepping tekeergaan? Als kamerleden geen waarde hechten aan het geloof, dan hoeven zij er toch ook niet zo discriminatoir tegen in te gaan? Het wordt hoog tijd dat we politiek en wetenschap gaan scheiden. Het politieke gekrakeel is gevaarlijk. Het tast de basis van de democratie aan. Als je geloof niet duldt in de politiek en de wetenschap, heb je de dictatuur ingevoerd. Maar als iemand al meent er een mening over te hebben, dan moet hij of zij het boek dat daar bij uitstek over gaat, de Bijbel, eerst lezen voordat die persoon ertegen tekeergaat. Ons leven nu en in de eeuwigheid hangt ervan af.

Brede discussie
Minister Van der Hoeven wilde in haar voorstel tot een brede discussie over geloof en wetenschap ook Intelligent Design (ID), betrekken. De moderne wetenschap heeft steeds meer moeite met de klassieke evolutietheorie, nu steeds meer ontdekt wordt dat we te maken moeten hebben met een ”intelligent design”. Er moet toch wel een brein achter de werkelijkheid zitten. Hoe meer de wetenschap doordringt in de wereld van de celdeling en het heelal, hoe meer deze gedachte opkomt. De wereld kan niet zomaar zijn ontstaan.

Wie denkt dat daarmee de evolutionisten bakzeil hebben gehaald, vergist zich. Er zal een ”intelligent design” aan het ontstaan ten grondslag liggen, maar de ruiterlijke stap naar de Schepper is te groot. Neen, eerst wordt gevorst hoe en waar dit ”design” kan worden ingepast in het evolutionistisch denken. Zelfs christenwetenschappers zoals Cees Dekker blijken fervente voorstanders te zijn van het volgens hen onomstotelijk bewezen evolutionisme. Echter, de darwinistische evolutietheorie hielp en helpt mee om het bestaan van God discutabel te stellen en uit de samenleving te bannen. Dat is ook te zien in de recente discussie in de Tweede Kamer.

ID-vorsers moeten daarom hun discriminatoire houding jegens de Bijbel en de creationisten laten varen om dan verbaasd te staan hoe de openbaring van God Zelf hen zal helpen om onvoorstelbaar snel de ontbrekende schakels van ID te kunnen invullen. Dan kunnen ze zelf testen hoe waar het is zoals de Spreukendichter stelt dat de vreze des Heeren het begin is van alle wijsheid en kennis.

Herscheppen
Bij evolutie gaat het om het recht van de sterkste. De survival of the fittest. Alleen dat wat sterk en gewenst is, mag blijven leven.

Ongeboren medemensen worden in ons land met honderden per dag uit de weg geruimd. Ook de euthanasiewet is mede gebaseerd op de gedachte dat alles wat zwak is en geen bijdrage meer levert aan de vooruitgang van de samenleving, mag worden verwijderd. God schept het leven. Hij maakte de mens naar Zijn beeld. De God van de Bijbel en Zijn Zoon Jezus zijn scherp als het gaat over het vergieten van onschuldig bloed en het achterstellen, vermoorden van de kinderen.

Met een evolutietheorie wordt de heilsgeschiedenis van schepping en herschepping verworpen. De gedachte als zouden de wetenschap der schepping, het creationisme en de heilshistorische lijnen niet meer belangrijk zijn, is een drogreden. De leveriaanse evolutie-introductie en de kerkelijke en mediale verslapping als het gaat om de proclamatie van een door God en op Zijn wijze geschapen wereld, dragen bij aan de secularisatie van kerk en samenleving en doen velen het zicht verliezen op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar voor welk evolutionistisch denken dan ook geen plaats is. Zie Psalm 2.

We moeten elkaar weer aansporen om te midden van het onbijbels scheppingsgekrakeel de God van de schepping Zelf aan het woord te laten, om te ontdekken dat Zijn gedachten veel hoger zijn dan alles wat wij er van denken en durven te maken. Glorie voor zijn naam.

De auteur is directeur van de stichting Schreeuw om Leven en was in het verleden betrokken bij de productie van het EO-programma ”Adam of Aap”.