Dries van Agts vriendenkring

Naar het stemgedrag van veel prominente Nederlanders moeten we raden, maar niet naar dat van onze oud-premier Dries van Agt. Dat wil zeggen: we weten met grote zekerheid op welke partij hij níét heeft gestemd, namelijk op het CDA. Dat heeft hij zelf met nadruk laten weten.

Om te doorgronden waarom hij zijn partij ontrouw is geworden, hoef je niet over een waarzeggende geest te beschikken. Het CDA is en blijft pro Israël en dat kan Van Agt niet meemaken.

Ongetwijfeld zal hij op 15 april aanstaande weer van de partij zijn als de in Europa verblijvende Palestijnen congresseren in de Rotterdamse Doelen. Tien jaar geleden was er ook zo’n happening, en toen was Van Agt zelfs een prominent spreker, nog wel omhangen met een Palestijnse sjaal.

Met groot enthousiasme werd zijn speech onthaald. Voor Hamas had onze vroegere minister-president niets dan lof. De partij was immers overeenkomstig de wens van het Palestijnse volk aan de macht gekomen. Wat zeurden we dan.

En wie durfde Hamas een terroristische beweging te noemen? Het verweerde zich slechts tegen de bezetter. „Gewapend verzet tegen de bezetting is geen terrorisme maar vrijheidsstrijd”, wist Van Agt. Zelfs voor zelfmoordacties kon hij begrip opbrengen. Die kwamen volgens hem voort uit wanhoop, al zei hij ze wel verfoeilijk te vinden. Maar weer niet zo verfoeilijk dat hij niet met de Grieks-orthodoxe bisschop Atallah Hanna op de foto wilde. Samen stonden ze daar, zij aan zij, de handen geheven en innig ineen verstrengeld.

Eerder had deze Hanna zijn steun betuigd aan zelfmoordaanslagen. In Rotterdam bracht hij hulde aan „alle martelaren die zich hebben ingezet voor de nobelste zaak van de moderne geschiedenis.” Met dat soort volk laat Van Agt zich dus in.

Het lijdt geen twijfel dat het congres in Rotterdam is georganiseerd door mantelorganisaties van Hamas. Likoed Nederland heeft daar overvloedig bewijs voor verzameld. Om die reden heeft het Aboutaleb gevraagd het congres te verbieden. Maar volgens de Rotterdamse burgemeester is Hamas er niet bij betrokken. Jammer dat hij ten aanzien van dit congres niet de vastberadenheid toont die hij wel aan de dag legde toen het Turkse consulaat in Rotterdam hem afgelopen zaterdag een kunstje wilde flikken.

Mocht Van Agt opnieuw tot de sprekers op het congres in de Doelen behoren, dan hoop ik dat hij ook eens de schijnwerpers wil richten op de grote Palestijnse leider Jasser Arafat. Behoorde die ook tot zijn vriendenkring? Zo ja, wat vindt hij dan van het gegeven dat Arafat 900.000 dollar aan hulpgelden naar eigen rekeningen wist te sluizen? Hoort dat ook bij een vrijheidsstrijd?