D66: Het recht op asiel staat als een huis

„De CU-SGP gaat vooral gevaarlijk kort door de bocht, want iedereen uit zo’n veilig herkomstland zou „geen recht op asiel” hebben.” beeld EPA, Miguel Paquet

D66 wil vooruit: een Europese migratiestrategie voor de toekomst, geen conservatief verhaal tegen migratie.

Ik vind de paus weinig aan mijn zijde, maar wel in het vluchtelingendebat. De opening van de CU-SGP-bijdrage ligt in het verlengde van zijn boodschap: naastenliefde en zorg voor vreemdelingen. Er zijn raakvlakken tussen D66 en CU-SGP als het aankomt op asiel- en migratiebeleid, zij het vanuit verschillende overtuigingen.

Toch verschillen onze visies fundamenteel: D66 wil migratie als een kans aangrijpen, CU-SGP levert vooral argumenten tegen migratie. D66 wil wel, net als CU-SGP, goede opvang in de regio en snelle procedures. Ook wij willen zicht op wie er „aan de poorten van Europa” binnenkomt. Bij CU-SGP blijft echter onduidelijk wie daarvoor moet zorgen; CU-SGP is immers tegen een sterke Europese Grens- en Kustwacht.

De CU-SGP gaat vooral gevaarlijk kort door de bocht, want iedereen uit zo’n veilig herkomstland zou „geen recht op asiel” hebben. Stel, Marokko staat op die EU-lijst van veilige herkomstlanden, zoals nu op de Nederlandse lijst. Wat doen we met lhbti’ers die zichzelf niet kunnen zijn? Wat doen we met vervolgde christenen uit veilige herkomstlanden? Botweg weigeren? Het stempel ”veilig” houdt geen rekening met alle individuele gevallen.

Voor D66 staat het recht op asiel als een huis. Mensen uit een veilig herkomstland kunnen via een versnelde procedure anders worden behandeld. Maar zonder meer weigeren, dat gaat in tegen de mensenrechten.

ANP-68296243D66: Migratie is een kans voor Nederland en Europa

Onbetaalbaar

Dan arbeidsmigratie. D66 ziet een kans voor Europa, een continent dat eigenlijk schreeuwt om arbeidskrachten. Nederland alleen al heeft 260.000 vacatures die niet ingevuld raken. Zonder arbeidsmigratie wordt onze verzorgingsstaat onbetaalbaar en komt de economie tot stilstand. Dat weten zowel tuinders uit het Westland als high-techbedrijven uit Eindhoven. Toch trapt CU-SGP hard op de rem, want arbeidsmigratie zou leiden tot een ”brain drain” in herkomstlanden.

Uiteraard bestaat dat risico. Maar als je zorgt dat mensen aan circulaire en legale arbeidsmigratie kunnen doen, dan wordt de opgedane kennis gedeeld met het herkomstland. Veel migranten komen nu toch al binnen op irreguliere manieren, onder de radar, wat mensensmokkel en uitbuiting in de hand werkt. Juist circulaire en legale arbeidsmigratie is daar een structureel antwoord op.

D66 wil dus vooruit: een progressieve Europese migratiestrategie voor de toekomst, geen conservatief verhaal tegen migratie.

De auteur is lijsttrekker voor D66 bij de Europese Parlementsverkiezingen.