CU-SGP: Iemand uit een veilig land heeft geen recht op asiel

De EU geeft in de periode 2014-2020 15 miljard euro uit aan asiel en migratie. De EU wil daarmee irreguliere migratie beperken, het omkomen van migranten op zee voorkomen en mensen met talent aantrekken. beeld EPA

Met de Europese verkiezingen voor de deur is het de vraag welke richting de Europese Unie moet inslaan bij belangrijke beleidspunten. Bert-Jan Ruissen (CU-SGP) en Sophie in ’t Veld (D66) gaan woensdag en donderdag op Forum ‘in debat’ over het migratiebeleid van Europa: moeten de poorten open of dicht?

De Bijbel roept ons op om onze naaste lief te hebben. Vreemdelingen zijn hier duidelijk bij inbegrepen. Maar dat betekent niet dat wij iedereen die daarom vraagt ook onderdak kunnen bieden.

Aan de poorten van Europa moeten we heel secuur kijken wie er binnenkomen: echte vluchtelingen of economische migranten? De asielprocedure moet tegelijk veel sneller. Het is onmenselijk om mensen lang in onzekerheid te laten terwijl we weten dat ze hier uiteindelijk tóch niet kunnen blijven.

ChristenUnie en SGP willen daarom een Europese lijst met veilige landen. Komt iemand uit zo’n veilig land, dan heeft hij geen recht op asiel. Alleen als we een effectief, rechtvaardig en duidelijk beleid hanteren, is de migratiestroom beheersbaar. Daarbij moeten mensensmokkelaars stevig worden aangepakt. Mede door hen leggen mensen levensgevaarlijke reizen af en vinden ze op zee de dood.

Bij die maatregelen stopt het niet. We moeten economische migranten en zogenoemde ”veilige landers” perspectief bieden in hun eigen regio’s. Zodat ze geen reden hebben om hun heil in Europa te zoeken. De EU kan helpen om conflicten en brandhaarden in Afrika te voorkomen of te stoppen. Ook investeert de EU door middel van ontwikkelingssamenwerking in het Midden-Oosten en in Afrika.

”Braindrain”

D66 wil meer arbeidsmigranten. Je moet juist investeren in veilige migratieroutes, redeneert die partij, want economische migranten leveren een impuls aan onze economie. Die gedachte lijkt menslievend, maar is het niet. Het zorgt voor een ”braindrain”, omdat juist de meer ontwikkelde mensen hun land verlaten. De regio van herkomst kan op deze manier niet ontwikkelen. De grondoorzaken van migratie worden dan niet aangepakt, maar eerder verergerd.

Wel kan ik mijn D66-opponent vinden in het gedeelte uit haar verkiezingsprogramma waar staat dat mensen met een migratieachtergrond „vrij en onbevreesd voor hun mening moeten kunnen uitkomen, zonder angst voor repercussies uit het herkomstland.” We weten helaas dat veel ex-moslims die zich bekeerd hebben tot het christendom in Nederland in het verborgen gedoopt worden en in het geheim samenkomen, uit angst voor hun oude land- en geloofsgenoten. Dat is de omgekeerde wereld.

Ik hoop daarom dat ik D66 aan mijn zijde vind als ik voor geloofsvrijheid opkom. In Nederland en in Europa.

ANP-68296243D66: Migratie is een kans voor Nederland en Europa

De auteur is de SGP-kandidaat bij de Europese verkiezingen.