CU-SGP: D66-beleid vergroot kans op migratiecrisis

„ChristenUnie en SGP willen juist een nieuwe crisis voorkomen met een rechtvaardig migratiebeleid en een secure selectie aan de poorten van Europa.” Beeld EPA

Met de Europese verkiezingen voor de deur is het de vraag welke richting de Europese Unie moet inslaan bij belangrijke beleidspunten. Bert-Jan Ruissen (CU-SGP) en Sophie in ’t Veld (D66) reageren op elkaars bijdrage van woensdag over het migratiebeleid van Europa.

ChristenUnie en SGP willen een nieuwe crisis voorkomen met een rechtvaardig migratiebeleid en een secure selectie aan de poorten van Europa.

Op heel veel onderwerpen – niet alleen over leven en gezin – denk ik totaal anders dan mijn opponent van D66. Dat blijkt ook nu. Haar partij wil een machtig Europa, ik ben juist voor een sterk Nederland. D66 ziet migratie als een kans, ik zie dat juist als een risico.

Mevrouw In ’t Veld zegt dat ze het migratiedebat uit de crisissfeer wil halen. Volgens haar kunnen we economische migranten juist goed gebruiken. Ik vrees echter dat er niet slechts een enkeling, maar miljóenen mensen zijn die graag ingaan op die uitnodigende woorden.

Als het D66-beleid werkelijkheid wordt, ontstaat er een grote kans op een nieuwe migratiecrisis. ChristenUnie en SGP willen juist een nieuwe crisis voorkomen met een rechtvaardig migratiebeleid en een secure selectie aan de poorten van Europa. Dan kunnen we echte vluchtelingen liefdevol opvangen en economische migranten eruit filteren. Daar is geen EU-leger van grenswachten voor nodig, maar dat kan door samenwerking tussen de lidstaten en door elkaar (financieel) te blijven helpen.

Volgens D66 zouden migranten vooral bestaan uit „knappe koppen” die bijdragen aan onze welvaart. Áls dat al zo zou zijn – ChristenUnie en SGP blijven graag bij de feiten – dan is het zeer de vraag of je het ontwikkelingslanden mag aandoen om juist de mensen met kennis te laten wegtrekken uit Afrika. Dan pleeg je roofbouw voor eigen gewin, ten koste van ontwikkelingslanden. Dat vergroot de verschillen en geeft juist meer redenen voor migratie naar Europa. Met een nieuwe migratiecrisis tot gevolg…

2019-05-08-OPN1-migranten-5-FCCU-SGP: Iemand uit een veilig land heeft geen recht op asiel

Machtshonger

D66 ziet voor een „Europese aanpak” met „één uniforme EU-procedure” een grote rol weggelegd. De EU zou meer bevoegdheden moeten krijgen om te kunnen bepalen welke lidstaat welk aantal migranten moet opnemen.

Dat gaat de ChristenUnie en de SGP veel te ver. Nederland kan prima zelf bepalen of we naast vluchtelingen ook nog economische migranten willen opvangen. Ik ga voor een Europa waarin de lidstaten zelf de touwtjes in handen houden.

Alleen als we weerwoord bieden aan de machtshonger van Brussel en de soevereiniteit van lidstaten respecteren, heeft de EU toekomst. Alleen op basis van samenwerking en niet als Europese superstaat.

De auteur is de SGP-kandidaat bij de Europese verkiezingen.