Werkelijkheid van hel leidt tot oproep tot geloof

De woorden die Jezus gebruikte om de hel te beschrijven, kwamen uit een hart dat dorstte naar het behoud van zondaren. beeld EPA, Manuel Lorenzo

Het geloof in de hel is op z’n retour, schreef een predikante in 2011 in CV Koers. Het opinieblad deed al eerder onderzoek naar het geloof in de hel onder christenen en herhaalde dit afgelopen maand. Vrijdag was er een studiedag over dit onderwerp.

Hoe afschrikwekkend het thema ook is, toch is het kennelijk belangrijk genoeg om er onderzoek naar te doen. Bij enquêtes over godsdienstige veranderingen in de samenleving vraagt het Sociaal en Cultureel Planbureau al decennialang of mensen geloven in het bestaan van de hemel en de hel. De onderzoeken leidden steeds tot bovenstaande conclusie. In Nederland gelooft nog een op de vijf in het bestaan van de hel.

Dit percentage is het laagste binnen Europa, op Scandinavische landen, België en Frankrijk na. Wereldwijd gezien loopt Nederland helemaal uit de pas. Van de Amerikanen gelooft 58 procent in het bestaan van de hel. Bij een grootschalig onderzoek in 63 landen bleek dat 81 procent van de ondervraagden gelooft dat er zo’n eeuwige bestemming is.

ANP-406369753__1_„Gereformeerde gezindte is anders over hel gaan spreken”

Het is veelzeggend dat juist in Nederland het geloof in het bestaan van de hel zo sterk afgenomen is. Deels zal dat te maken hebben met het oprukkende materialistische wereldbeeld waarin geen plaats is voor God, engelen en duivelen en evenmin voor de hemel of de hel. Maar ook christenen die wel geloven in een geestelijke werkelijkheid twijfelen steeds vaker aan de traditionele opvatting over de hel als een eeuwige straf voor ongelovigen. Dat heeft te maken met het veranderende godsbeeld: „Een God van liefde zal toch niemand in de kou laten staan?” Of, zoals een bezoeker van de studiedag stelde: „Als je werkelijk gelooft dat je zoon, broer, buurman eeuwige pijn te wachten staat, dan word je toch gek?”

Voor de Britse apologeet C. S. Lewis was het geen vraag of de hel wel of niet bestond. In zijn boek ”De grote scheiding” laat hij zien dat de hel ten diepste een plek is die mensen zelf hebben gewild omdat ze de genade en de heerlijkheid van God hebben afgewezen. „Ik denk dat als we in plaats van de hemel de aarde verkiezen, deze ten slotte een voorportaal van de hel zal blijken te zijn.”

Afgelopen week reageerden predikanten uit de gereformeerde gezindte op het onderzoek van De Nieuwe Koers. Allen onderkenden ze dat er heilige bewogenheid nodig is om over dit onderwerp te spreken. Misschien ontbrak het daar weleens aan in het verleden, zoals kerkverlaters regelmatig aangeven.

Verzwijgen van de hel of de Bijbelteksten daarover afzwakken is echter even liefdeloos. De beelden die Jezus gebruikt om de hel te beschrijven tonen aan dat het om een werkelijkheid gaat die afschuwelijker is dan woorden kunnen uitdrukken. Maar de woorden die Jezus gebruikte, kwamen uit een hart dat dorstte naar het behoud van zondaren. Wie daar iets van beseft, zal iedereen willen oproepen tot het geloof in Hem Die helse smarten wilde lijden.