Voorzichtigheid blijft geboden, ook rond kerkdiensten

Kerk en corona
Weer naar de kerk in Nice, Frankrijk, dit weekend. beeld EPA, Sebastien Nogier

De kerk hield zich naar eigen zeggen keurig aan de voorschriften. Desinfecteren, afstand houden en dat soort dingen meer. Toch is een eredienst van baptisten in Frankfurt op 10 mei een bron van coronabesmettingen geweest. Er zijn inmiddels zeker 107 besmettingen herleidbaar tot de dienst.

Het gaat te snel om te concluderen dat kerkdiensten daarom vooralsnog maar beter niet gehouden kunnen worden, ook niet met een beperkt aantal mensen. Duitse media tekenden op dat de gemeente van voornamelijk Ruslandduitsers hecht is en dat het gebruikelijk is dat er na de dienst ook gezamenlijk wordt gegeten. Mogelijk zou de corona-uitbraak daarom niet in de dienst zelf hebben gelegen, maar in het functioneren van de gemeenschap, met veel grote gezinnen.

h_epd_00435708Corona treft Russisch-Duitse gemeente in Frankfurt hard

De Frankfurter Allgemeine Zeitung schreef maandag bovendien dat het volgens experts nog altijd onwaarschijnlijker is dat iemand tijdens een kerkdienst besmet raakt dan tijdens het winkelen, gesteld dat de kerk alle regels navolgt. De Evangelische Kirche in Hessen en Nassau liet daarnaast weten dat er in gemeenten van die kerk geen vergelijkbare gevallen van besmettingen na erediensten bekend zijn.

Naast de mogelijkheid dat de besmettingen voornamelijk buiten de kerkdienst hebben plaatsgevonden, rijzen er daarom her en der vragen bij de verzekering van de kerkleiding dat aan alle voorschriften is voldaan. Vraag is onder meer of er wel is toegezien op het maximumaantal aanwezigen van zeventig.

Het incident in Frankfurt wijst er echter hoe dan ook op dat voorzichtigheid nog altijd geboden is en dat er geen reden is om laconiek met de regels om te springen. Dat wordt nog eens onderstreept door de constatering van zeker achttien besmettingen na een feest in een restaurant in het Duitse Leer op 15 mei. Daarbij zouden volgens bezoekers zeker wél regels zijn overtreden: er werden handen geschud en van de benodigde afstand tussen aanwezigen was geen sprake.

Met dat ook in Nederland de teugels langzaamaan gevierd worden, sluipt ook hier het gevaar erin steeds ruimhartiger om te springen met de regels, bewust of onbewust. De drukte op Hemelvaartsdag op stranden en in natuurgebieden is er een voorbeeld van. Dat het aantal besmettingen nog altijd sterk afneemt, werkt daar uiteraard aan mee. Maar daarmee is het gevaar nog niet geweken.

De kunst voor ieder is nu de juiste balans te vinden tussen krampachtigheid en blijvende voorzichtigheid en verantwoordelijkheidszin. „We kunnen niet in constante angst blijven leven”, zei een Franse bisschop dit weekend naar aanleiding van de heropening van de kerken in zijn land. Hij merkte bovendien op dat hij er moeite mee had „dat de winkels vol waren en de kerken leeg.”

Dat zijn herkenbare sentimenten, maar ‘Frankfurt’ is een duidelijke waarschuwing om de balans niet naar de verkeerde kant te laten doorslaan.