Prolifeplatform probeert terecht een gevoelige snaar te raken

beeld Getty Images/iStockphoto

Voor de vierde keer op rij zet het Platform Zorg voor Leven de schouders onder het organiseren van een Week van het Leven. De koepel, met als motorblok de NPV en Schreeuw om Leven, heeft daarvoor een aantal beweegredenen. De voornaamste daarvan is dat het thema abortus weer volop op de maatschappelijke agenda staat. In de themaweek zien de initiatiefnemers een uitgelezen instrument om te zorgen dat dit ook zo blijft, zo lichtte platformvoorzitter Van Dijk vrijdag toe.

Het plan dat de gezamenlijke prolifeorganisaties hebben opgevat is het huis aan huis verspreiden van een flyer. Deze folder roept mensen niet op om donaties over te maken aan bijvoorbeeld Siriz of aan de hulpverleningstak van Schreeuw om Leven, maar is puur appellerend van inhoud. Het platform probeert een snaar te raken door eerst te wijzen op het grote aantal van 30.000 zwangerschappen die jaarlijks in Nederland worden afgebroken en op de nood van de onbedoeld zwangere vrouw die daarachter schuilgaat. Vervolgens worden de ontvangers geprikkeld om eens onbevangen na te denken welke hulp er eigenlijk voor deze aanstaande moeders beschikbaar is.

Duidelijk is dat de fondsenwervers van het platform de komende weken de mouwen stevig zullen moeten opstropen. Het bedrag dat nodig is om de flyer te drukken en op elk huisadres bezorgd te krijgen is begroot op 160.000 euro. Wie enige ervaring heeft met crowdfunding onder een doelgroep die niet megagroot is, weet: om dat geld bij elkaar te krijgen, moeten alle registers open. Alle steun is welkom. Niet alleen het tientje uit de beurs van de particulier, ook de grotere donaties van gevestigde fondsen en het bedrijfsleven.

Het is zeker spannend of de achterbannen van NPV, Schreeuw om Leven, RMU, SGP en ChristenUnie nog tot zoveel vrijgevigheid zijn te bewegen. Niet uitgesloten is dat een deel van hen zich liever beperkt tot een gift die rechtstreeks aan het vanuit christelijke waarden aangeboden hulpverleningswerk ten goede komt.

Niettemin is het prijzenswaardig dat het prolifeplatform de in 2016 geïnitieerde themaweek op deze wijze continueert. Die gaat tenslotte niet over ditjes of datjes, maar over de bescherming van het leven; pril en ongeboren in de moederschoot. Daar komen anno 2019 nog maar bitter weinig partijen voor op.

Op een beschaafde manier met andersdenkenden in gesprek proberen te raken, is bepaald niet de insteek van elke deelnemer aan het abortusdebat. Zie de lompe manier waarop veel media de wakers bij abortusklinieken ongenuanceerd op één hoop veegden en wegzetten als de Nederlandse tak van een militante, wereldwijde anti-abortusmaffia.

Het is dan ook zaak om in zo’n guur klimaat te blijven hameren op de beschermwaardigheid van het leven én op het belang van liefdevolle zorg; zonder daarbij te shockeren. Elke burger die daardoor aan het denken wordt gezet, is er één.

2019-08-16-BIN1-hulpzwanger16-4-FC-V_webProlifeplatform start crowdfunding voor verspreiden flyer