Productie en consumptie van voedsel moet radicaal veranderen

Ernstige droogte en een economische crisis zorgen voor een schrijnende situatie. beeld iStock

In Zimbabwe worden 2,5 miljoen mensen bedreigd door hongersnood. Het Afrikaanse land kampt met enorme problemen. Begin dit jaar vernietigden stormen en een orkaan grote landbouwgebieden. Daarnaast zorgen ernstige droogte en een economische crisis voor een schrijnende situatie.

Hulp aan Zimbabwe is noodzakelijk. Dat kan heel concreet door het geven van geld en producten. Belangrijk is ook het gebed voor de mensen in nood.

Een voedseltekort kunnen we ons in het rijke Westen eigenlijk niet goed voorstellen. Met volle koelkasten en vriezers hebben de meeste mensen genoeg eten in huis. Maar wordt dat voorrecht beseft? Zo gewoon is het niet.

In bepaalde delen van de wereld zijn flinke voedseltekorten. Volgens een donderdag door het Klimaatpanel van de Verenigde Naties (VN) gepresenteerd rapport dreigt dat erger te worden. De uitkomst van deze studie, waarin een relatie wordt gelegd tussen klimaatverandering, landgebruik en voedselzekerheid, stemt zorgelijk.

Het panel stelt dat de voedselvoorziening in de wereld tussen 2050 en 2100 in gevaar kan komen als het niet lukt om de klimaatverandering tegen te gaan.

Zo wijst het VN-panel er bijvoorbeeld op dat de wereldwijd toenemende vleesconsumptie via een groeiende vraag naar veevoer leidt tot grootschalige ontbossing. De massale kap van bossen is weer een belangrijke bron voor de toename van CO2 en dat zorgt voor een stijging van de temperatuur. Maatregelen zijn nodig, want in het Klimaatverdrag van Parijs in 2015 is afgesproken om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Volgens het VN-panel is het daarom belangrijk om in de strijd tegen de klimaatverandering niet alleen te kijken naar de uitstoot van broeikasgassen van vervoer, industrie en de energiesector, maar ook moet de productie en consumptie van voedsel en het gebruik van land radicaal veranderen.

Zo dient landbouwgrond duurzamer gebruikt te worden. Nu gebeurt dat te intensief. Ook moet bijvoorbeeld de totale voedselvraag worden verkleind door minder vlees te eten. De consumptie van meer plantaardige producten is namelijk duurzamer.

Bovendien is het tegengaan van voedselverspilling noodzakelijk. Alleen al tussen 2010 en 2016 werd ruim 25 procent van de voedselproductie verspild. Dat is iets om goed over na te denken.

Er zijn mensen die vinden dat de problemen rond de klimaatverandering en het voedseltekort overdreven worden. Maar ook al zou het VN-rapport te stellig zijn dan nog is duidelijk dat op deze terreinen de moeilijkheden groter worden als gevolg van de toenemende wereldbevolking.

Bezinning is nodig. Of kunnen wij leven met een situatie waar de ene wereldbewoner overvloed heeft en de ander wordt bedreigd door hongersnood?