Overheid moet ingrijpen in oudejaarstradities

Vreugdevuur op het Scheveningse strand loopt uit de hand. Vonkenregens dalen neer op huizen, auto's en fietsen. beeld ANP

Het jaar 2019 was nog geen uur oud of Nederland hoorde al van een nieuw fenomeen: een firenado. Dit Engelse woord, dat zoveel betekent als een tornado van vuur, was ineens brandend actueel in Scheveningen. Daar liep het aansteken van een zogenaamd vreugdevuur van maar liefst 48 meter hoog bijna uit op een ramp. Door de stevige wind waaide er een vonkenregen over Scheveningen, waardoor er brandschade veroorzaakt werd aan gebouwen, auto’s en fietsen. De boulevard moest ontruimd worden en de schrik bij de bewoners van het kustdorp was groot.

En dat is te begrijpen. De wind veroorzaakte volgens meteorologen namelijk vuurtornado’s die, als ze verder richting het dorp waren ontstaan, tot een ramp hadden kunnen leiden.

De eerste dag van het nieuwe jaar stond in Schevingen –een dorp dat behoort tot de gemeente Den Haag– vanzelfsprekend dan ook helemaal in het teken van wat er gebeurde, daar op het strand. En wat er had kúnnen gebeuren. De burgemeester van Den Haag gebruikte gaandeweg de dag steeds ernstiger woorden en zei op een persconferentie dinsdagmiddag dat het maar de vraag is of de gemeente dit soort oudejaarsvuren in de toekomst nog zal toestaan.

De gemeente zit dan ook best met het gebeuren in haar maag. Er was namelijk –de gemeente doet daarover enigszins schimmig– waarschijnlijk gewoon een vergunning verleend voor het vuur, terwijl op nieuwjaarsdag bleek dat de brandstapel met 48 meter zo’n 13 meter hoger was dan toegestaan. Om een indruk te geven: dat is de hoogte van een flatgebouw met meer dan tien verdiepingen. Het is werkelijk onbegrijpelijk dat de gemeente niet heeft ingegrepen in het steeds hoger worden van de vuurstapels in Scheveningen en Duindorp. Deze wijken van Den Haag strijden al jaren met elkaar om het hoogste vreugdevuur. Scheveningen won dit jaar, maar dat leverde wel een bijna-ramp op.

Nu de balans van de jaarwisseling 2018/2019 wordt opgemaakt, blijkt dat er twee doden zijn te betreuren door vuurwerk. Er zijn talrijke gewonden gevallen en vele duizenden incidenten geweest in het hele land. Hulpverleners werd op tientallen plekken het werken onmogelijk gemaakt. Tel daarbij de bijna-ramp in Scheveningen en het is de vraag hoelang deze waanzin nog getolereerd kan worden door een overheid die werkelijk op ieder terrein aan preventie doet, maar toestaat dat Nederland op oudejaarsavond in een soort oorlogsgebied verandert. Buitenlanders kijken met verbazing naar wat er in ons land allemaal gebeurt op de laatste avond van het kalenderjaar.

De overheid, landelijk en lokaal, is geroepen de burgers te beschermen. Hard ingrijpen in de manier waarop onze zogenaamde oudejaarstradities worden uitgeleefd, is onvermijdelijk als ze die taak serieus neemt. Ongetwijfeld zal dat ingrijpen veel tegenstand oproepen. Maar de tijd van het doen van vrijblijvende oproepen, moet nu echt voorbij zijn.