Onduidelijkheid rond coronamaatregelen

Persmoment van premier Rutte. Beeld ANP

Voor mensen die behoefte hebben aan duidelijkheid, zijn het lastige tijden. Het nieuws over de verspreiding van het coronavirus en de maatregelen ter verspreiding ervan zijn namelijk simpelweg niet altijd eenduidig.

Zo was er woensdag het voorzichtig goede nieuws van het RIVM dat het erop lijkt dat de toename van het aantal besmettingen in Nederland afvlakt. Tegelijk was er de opmerking dat het niet zeker is of er voor de komende tijd genoeg bedden voor coronapatiënten beschikbaar zijn op de diverse intensive cares.

Woensdagavond gaf premier Rutte, tijdens een kort persmoment, toe dat ook de persconferentie van het kabinet van maandagavond niet uitblonk in duidelijkheid. Wie luisterde naar de woorden van minister Grapperhaus kon maandagavond bijna geen andere conclusie trekken dan dat alle door het kabinet afgekondigde maatregelen golden voor de periode tot 1 juni. Uitzondering hierop vormde het wel of niet sluiten van de scholen na 6 april.

Pas in de loop van dinsdag werd duidelijk dat de minister met de maatregelen die aangekondigd werden tot 1 juni alleen die evenementen bedoelde die vergunningplichtig zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld over evenementen die georganiseerd zouden worden rond de viering van Bevrijdingsdag. Al het andere wat werd afgekondigd, geldt in ieder geval tot 6 april.

Pas ver na de persconferentie werd ook helder dat er bij kerkdiensten tot maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. Ook de restricties voor kerkdiensten gelden vooralsnog tot 6 april. De premier kondigde woensdagavond aan dat komende dinsdag duidelijk wordt hoe het na 6 april verder moet met alle tot dan geldende maatregelen.

Het is bijzonder makkelijk om regeringsfunctionarissen te vangen op gebrekkige communicatie van maatregelen in een crisis als we nu beleven. De Nederlandse regering heeft gekozen voor wat premier Rutte een ”intelligente lockdown” noemt. Daarin is, naast maatregelen die worden opgelegd en gehandhaafd zullen worden, ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Maar het betekent ook dat de overheid nogal eens maatregelen zal moeten bijstellen om te voorkomen dat een hele samenleving lange tijd op slot gaat. Het betekent eveneens dat goede en minder goede berichten open en eerlijk met de burgers worden gedeeld. Op het gevaar af dat mensen denken dat het allemaal wel wat minder streng kan omdat er, bijvoorbeeld, voorzichtige tekenen van hoop zijn in de ontwikkeling van de epidemie.

Voor nu is het belangrijkste dat regels en maatregelen worden nageleefd. En als zaken niet duidelijk zijn, moet verduidelijking worden gevraagd. Daar hebben media een belangrijke taak in. Maar onduidelijkheid mag voor burgers in ieder geval nooit een alibi zijn om op eigen houtje met regels en maatregelen te marchanderen. Daarvoor is de situatie veel te ernstig.