Nederland moet als rijk land meer werk maken van klimaatplannen

Nederland kan er niet meer omheen. Ons land moet stevig aan de bak om de klimaatdoelstellingen te halen.

Uitgangspunt is de naleving van het in 2015 in Parijs gesloten klimaatakkoord. Toen werd door 195 landen, waaronder Nederland, afgesproken dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden moet komen. Om dat te bereiken moet vooral de stijging van de uitstoot van broeikasgassen (met name CO2) omlaag.

Opvallend is dat Nederland achterloopt bij menig ander land. Om die achterstand in te lopen heeft ons land een duidelijk doel geformuleerd: een verlaging van de broeikasgassen in 2030 met 49 procent ten opzichte van 1990.

Om dit te realiseren hebben de afgelopen paar jaar overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties 600 voorstellen gemaakt.

De spannende vraag was of deze maatregelen welvoldoende zouden zijn. De voorstellen zijn daarom doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). Woensdag presenteerden deze organisaties de uitkomsten van hun berekeningen.

Enerzijds was de uitkomst een teleurstelling. De 600 maatregelen schieten waarschijnlijk tekort voor het behalen van de klimaatdoelen. Die 49 procent in 2030 lijkt niet te worden gehaald. Dat is beschamend voor een rijk land als Nederland is.

Anderzijds blijkt dat de geschatte kosten mee lijken mee te vallen. Deze bedragen ongeveer de helft van wat verwacht was, namelijk circa 1,8 miljard euro per jaar in plaats van 4 miljard. Het zou dan ook logisch zijn om de meevaller te gebruiken om de doelstellingen alsnog te realiseren.

Meteen na de publicatie van de doorberekening van het PBL en CPB kwam het kabinet woensdag met een reactie om de ergste kou snel uit de lucht te halen. Gezegd mag worden dat het kabinet wel gelijk met een aantal goede punten kwam. Voorbeelden zijn de verlaging van de energiebelasting voor burgers, omdat zij nu al meer betalen dan bedrijven, en de invoering van een belasting voor bedrijven die veel CO2 uitstoten.

Overigens pleiten partijen als GroenLinks en de PvdA hier al veel langer voor. Dat het kabinet hier nu ook snel mee komt, zal ongetwijfeld te maken hebben met de verkiezingen volgende week van de Provinciale Staten en in het verlengde daarvan van de Eerste Kamer. De regeringspartijen hebben er alle belang bij om kritiek van de oppositiepartijen en commotie onder de consumenten –of beter gezegd: de kiezers– te voorkomen.

Belangrijk is dat Nederland als een van de rijkste landen ter wereld echt meer werk van de klimaatplannen gaat maken. Laten christenen daarbij niet aan de zijlijn gaan staan, maar het voortouw nemen. De scheppingsopdracht van de Heere was niet alleen om de aarde te bebouwen, maar ook om deze te bewaren.