Laten banken bij goede doelen met ANBI-status afzien van negatieve rente

beeld ANP

ING maakte vorige week bekend een negatieve rente van 0,5 procent in te voeren voor klanten die meer dan 1 miljoen euro op hun betaal- of spaarrekening hebben staan. Deze maatregel gaat in per 1 juli. Eerder al liet ABN AMRO weten een dergelijke maatregel te zullen nemen. Bij deze bank zullen per 1 april klanten met een tegoed van 2,5 miljoen euro een negatieve van 0,5 procent betalen. Van Lanschot hanteert hetzelfde beleid als ABN AMRO.

De banken nemen deze maatregelen om hun winstgevendheid op peil te houden nu de rentes al langere tijd extreem laag en negatief zijn. Spaargeld van klanten kost banken tegenwoordig een flinke duit. Als ze overtollig kasgeld stallen bij de Europese Centrale Bank (ECB), dan betalen ze over dat bedrag 0,5 procent. Je zou het boeterente kunnen noemen. Aan deze situatie komt voorlopig geen einde, zo is de verwachting. Spaarders met minder dan een ton op de bank lijken voorlopig geen last te hebben.

Behalve vermogende particulieren maken ook goede doelen zich zorgen. Uit een rondgang van Het Financieele Dagblad blijkt dat partijen als het Rode Kruis en het Prins Bernhard Cultuurfonds straks honderdduizenden euro’s per jaar moeten betalen om spaargeld aan te houden bij banken. Op deze wijze komt een gedeelte van het geld dat donateurs schenken aan een goed doel uiteindelijk bij de banken terecht.

Het beleid van de ECB is erop gericht dat banken de negatieve rente gaan doorberekenen aan de klanten, zodat deze op hun beurt geld gaan uitgeven. Uiteraard met de bedoeling om de economie te simuleren. Probleem van veel goede doelen is echter dat ze een flinke som geld in kas moeten hebben. Vereniging Rembrandt bijvoorbeeld heeft veel liquide middelen. Musea die een bijzonder kunstwerk willen kopen, kunnen bij deze vereniging aankloppen. Doel is om waardevolle kunst voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Logisch dat zo’n vereniging snel de portemonnee moet kunnen trekken als een kunstwerk op een veiling beschikbaar komt. Maar dan moet dat geld wel in kas zijn en niet vast zitten in beleggingen.

Ook kerken en christelijke liefdadigheidsorganisaties lopen tegen het probleem van de negatieve rente aan, blijkt uit navraag door het Reformatorisch Dagblad. Zo betaalt Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) in de Protestantse Kerk al sinds vorig jaar rente aan banken. Omdat SKG zorgvuldig met geld van de kerken wil omgaan, doet ze geen risico-investeringen. Gevolg is wel dat op jaarbasis rond 0,5 procent van het beheerde vermogen wegvloeit naar de bankensector.

De Rabobank maakt een uitzondering voor goede doelen. Stichting Woord en Daad zegt bij deze bank nog steeds 0,1 procent rente te krijgen. Het zou goed zijn als ook andere banken dit voorbeeld navolgen. Laten ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en bij organisaties met een ANBI-status afzien van het in rekening brengen van negatieve rente. Het zou hun imago goed doen.