Is verschil tussen man en vrouw inperkend of een zegen?

D66-Kamerlid Bergkamp. beeld ANP, Bart Maat.

Als ook de Eerste Kamer ermee instemt, kent Nederland binnenkort een expliciet verbod op discriminatie van transgenders en intersekse personen. Prima, zou je kunnen redeneren. Niemand mag zomaar gediscrimineerd worden. Iemand ontslaan of bij een sollicitatie niet aannemen vanwege het enkele feit dat hij biologisch gezien man is maar zich vrouw voelt? Of vanwege het enkele feit dat hij als hermafrodiet geboren is? Dat zullen maar weinig mensen goedkeuren.

Vandaar dat twee christelijke partijen, CDA en ChristenUnie, dinsdag in de Tweede Kamer voor de initiatiefwet van D66, PvdA en GroenLinks stemden die in de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) dit expliciete verbod opneemt.

Daarin speelt onmiskenbaar mee dat CDA en ChristenUnie in een coalitie zitten met de eerste ondertekenaar van deze initiatiefwet, D66, en dat deze partijen in het samen met de VVD gesloten regeerakkoord al hebben uitgesproken dit initiatief in principe te zullen steunen. In die context moet je wel van goeden huize komen om dan op zeker moment een van je coalitiepartners toch tegen de haren in te strijken door een voorstel dat die partner zeer aan het hart gaat af te wijzen.

Als het even kan, zul je dat niet doen. Zeker niet als het mogelijk blijkt om het voorstel in jouw perceptie klein te houden. En dat wás in dit geval mogelijk. Het gaat alleen maar om een verbod op discriminatie, betoogde de eerste initiatiefneemster, D66-Kamerlid Bergkamp, met kracht. Dus er komt niet nog allerlei andere wetgeving achteraan? wilden CDA en ChristenUnie weten. „Nee hoor, niets. Dit is het en dit blijft het.”

Even begrijpelijk is het echter dat de derde christelijke partij, de SGP, tegen het wetsvoorstel stemde. Want als je als oppositiepartij je handen vrij hebt, valt er vanuit principieel opzicht veel voor te zeggen uiterst sceptisch te zijn over het idee van D66, PvdA en GroenLinks. Het simpele voorstel om discriminatie van genoemde groepen te verbieden kán haast niet los gezien worden van een bredere, wereldwijde beweging van een laakbare genderideologie. Een ideologie die er kort gezegd van uitgaat dat mensen met betrekking tot hun identiteit alles zelf kunnen bepalen en desgewenst veranderen. Jij, en niemand anders, maakt uit of je man wilt zijn, vrouw, of een van de vele andere gendercategorieën. Het onderscheid m/v? Hinderlijk, belastend en inperkend. Moeten we uiteindelijk van af. Dat beperkt ons mensen enorm in onze vrijheid.

Wie deze of een dergelijke geest achter het wetsvoorstel proeft, hoeft niet veel moeite te doen om het grote contrast te zien met twee Bijbelse grondgedachten: God schiep de mens als man en vrouw, en deze tweepoligheid is voor ons mens-zijn geen belemmering, maar een grote zegen.

Zo iemand kan met reden en met overtuiging tegen een dergelijke wet stemmen.