Er moet snel een knoop doorgehakt worden over Schiphol in zee

Schiphol. beeld ANP

Steeds als het economisch goed gaat en er geld is voor investeringen, laait de discussie opnieuw op. Met als hamvraag: is het niet de hoogste tijd dat we de luchthaven Schiphol verhuizen naar een eiland in de Noordzee? Woensdag hoorde de Tweede Kamer weer een lange rij aan experts en belanghebbenden. En als je goed luistert, blijkt er weinig nieuws ingebracht te worden in de discussie. Er zijn enthousiaste voorstanders die menen dat de verhuizing van Schiphol uit de drukke Randstad naar een eiland voor de kust zo ongeveer de oplossing van alle Nederlandse problemen is. Het vliegverkeer zou vanaf een eiland geen last meer hebben van de nachtstop, bijvoorbeeld. Daarbij komen in de Randstad grote stukken grond vrij voor woningbouw. Bovendien kan Nederland met de bouw van een vliegveld in zee de wereld weer eens tonen waar we allemaal toe in staat zijn als het om waterwerken gaat.

Tegenstanders veranderen ook weinig van mening. KLM is geen voorstander omdat het vreest voor schade aan de vliegtuigen door het opspattende zoute zeewater. Daarbij moet niet gedacht worden dat een vliegveld in zee geen enkele overlast geeft, want de kustbewoners gaan er natuurlijk wel iets van merken.

En dan zijn er nog de rekenmeesters die waarschuwen dat zo’n groot project, dat vele tientallen miljarden euro’s aan investeringen vergt, een tweede Betuwelijn kan worden. Oftewel: vertragingen en kostenoverschrijdingen tijdens de aanleg. Want er moet vanaf het huidige Schiphol, dat het vliegverkeer blijft afwerken, ook nog een snelle verbinding worden aangelegd met het vliegveld in zee. Het zou trouwens ook zo maar kunnen dat, als zo’n vliegveld over 20 of 30 jaar klaar is, er helemaal geen behoefte meer is aan woningbouw op het oude Schipholterrein.

En zo wordt geen enkele vooruitgang geboekt in de discussie. En dat is, juist nu er door de lage rente ruimte is voor overheidsinvesteringen, een gemiste kans. Blijkbaar durft of kan niemand met gezag spreken over kosten, baten en risico’s zodat het plan voor een mogelijk vliegveld in de Noordzee iedere discussie over groei van de luchtvaart vervuilt.

Het zou goed zijn als in dit dossier duidelijkheid geschapen wordt. En dat, zolang die er niet is, geïnvesteerd wordt in een goed net van hogesnelheidsspoorlijnen tussen steden in de Europese Unie. Ook daarvoor zijn forse investeringen nodig, maar toch gaat het dan slechts om een fractie van het geld dat nodig is voor de verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee. De aanlegtijd van een beter treinennet is daarbij veel korter, zodat de effecten, ook op het Europese vliegverkeer, sneller merkbaar zullen zijn. En negatieve effecten zijn er bij de uitbreiding van het treinennet hoegenaamd niet. De trein kan in Europa, wat er ook met Schiphol gebeurt, nog heel wat potentiële vliegers uit het vliegtuig halen met alle positieve gevolgen, ook voor het milieu, van dien. Maar dan moet er wel nu gestart worden met investeren.