Dankbaarheid op zijn plaats over verruiming voor eredienst

Kerk en corona
Rutte, beeld ANP, Bart Maat.

Of de actie effect zou sorteren, wist hij natuurlijk niet. Maar SGP-Kamerlid Van der Staaij had er al wel een motie over in voorbereiding, in te dienen bij het coronadebat donderdagmiddag. Met als strekking het inmiddels bekende verzoek: regering, zorg er nu alstublieft snel voor dat kerken in het organiseren van erediensten maatwerk kunnen leveren.

Zijn partijgenoot Schalk, die volgende week –net als andere vertegenwoordigers van kerken– weer betrokken is bij een overleg met minister Grapperhaus van Eredienst, had hetzelfde voornemen. Ook hij wilde de mouwen opstropen om de bewindsman ervan te overtuigen dat de verruiming naar honderd toegestane kerkgangers echt, echt geen eindstation mocht zijn.

Van der Staaij kan zijn motie in zijn zak houden. En Schalk hoeft zich niet meer schrap te zetten. Verrassend genoeg kwam dinsdagavond naar buiten dat er vanaf 1 juli geen limiet meer geldt voor het aantal bezoekers aan bijeenkomsten, zij het dat de anderhalvemeterregel blijft gelden. Dat biedt kerken alle ruimte om maatwerk te gaan bieden en gemeenten met grote kerkgebouwen de gelegenheid een veelvoud van honderd kerkgangers toe te laten. Verheugend!

Ongetwijfeld zal de sterke en brede maatschappelijke druk die achterliggende weken ontstond, bij deze beslissing van het kabinet een rol hebben gespeeld. Steeds meer mensen en steeds meer groeperingen kwamen op de been (of klommen in de pen) om hun ongenoegen te uiten over de diverse vrijheidsbeperkingen, vooral ook nu de pandemie zozeer aan kracht heeft verloren.

Daarom is het best logisch dat de regering het inperken van grondrechten vanaf volgende week flink terugschroeft. Zeker nu de coronawet voorlopig geen soelaas biedt, aangezien die misschien pas in oktober van kracht wordt. En gelukkig beseft het kabinet dat in een vrij en democratisch land regelgeving altijd tot op zekere hoogte uitlegbaar moet zijn én op enig draagvlak onder de bevolking moet kunnen rekenen.

Zo valt dus sociologisch en politiek-bestuurlijk prima te verklaren waarom premier Rutte woensdagavond zijn opvallende beleidsverruiming gaat afkondigen.

Maar laten we als kerken en als christenen niet bij zulke verklaringen blijven staan. Al te gemakkelijk lopen gelovigen het gevaar om, als ze om zaken gesmeekt hebben en hun gebeden verhoord zijn, voor die verhoring een natuurlijke verklaring te zoeken.

Ook om deze beleidsverruiming is in veel kerken gebeden. Laten we dan niet blijven steken in de redenering: „Eigenlijk best logisch, want...” Zoals het ook van een tekort aan geloof zou getuigen als we de sterke daling van het aantal coronabesmettingen en -doden af zouden doen met: „Best logisch. Het beleid van sociale distantie en veelvuldig handen wassen hééft blijkbaar effect gehad.” Laten we liever in praktijk brengen wat de apostel Paulus bijna 2000 jaar geleden schreef aan de Thessalonicensen: „Dankt God in alles.”

ANP-409594107Geen bezoekerslimiet meer voor kerken