CU lijkt eurokritische lijn uit verkiezingsprogramma los te laten

Europees Parlement in Brussel. beeld ANP

De twee Europarlementariërs van ChristenUnie en SGP maken sinds vorig jaar juni niet langer deel uit van dezelfde fractie in het Europees Parlement. CU-Europarlementariër Peter Van Dalen vertrok uit de ECR-fractie nadat het besluit was gevallen dat ook Forum voor Democratie zich mocht aansluiten bij de conservatieve fractie. Hij zocht en vond onderdak bij de EVP-fractie, waar ook het CDA deel van uitmaakt. SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen bleef bij de conservatieve fractie.

Hoewel de beide Europarlementariërs beloofden dat ze inhoudelijk met elkaar zouden blijven overleggen en zaken zouden afstemmen, was de scheiding een bittere pil. Van Dalen en Ruissen stonden op een gezamenlijke lijst en hadden een gezamenlijk verkiezingsprogramma. Dan mag de kiezer er ook van uitgaan dat de twee ook samen zullen optrekken.

Uit een inventarisatie van het Reformatorisch Dagblad bleek zaterdag dat er politiek inhoudelijk ook verwijdering is ontstaan tussen ChristenUnie en SGP. Van Dalen en Ruissen werken wel constructief samen bij thema’s als landbouw, visserij en godsdienstvrijheid, Maar tegelijkertijd valt te constateren dat de twee op andere belangwekkende thema’s regelmatig verschillende standpunten innemen. De CU stemde voor de 1000 miljard kostende Green Deal om de klimaat- en milieuproblemen aan te pakken; de SGP tegen. De ChristenUnie is voor de herstelobligaties om de zuidelijke lidstaten de helpende hand te reiken; de SGP tegen. Formeel kunnen de twee hierover ook verschillend stemmen omdat het verkiezingsprogramma hierover geen uitspraken doet.

Maar toch lijkt de CU hier wel af te wijken van de oorspronkelijke lijn die de partij, samen met de SGP, in het verleden koos, namelijk om de Europese Unie klein te houden en een eurokritische benadering te kiezen.

In ieder geval valt te constateren dat de ChristenUnie bij twee belangrijke stemmingen tegen het eigen verkiezingsprogramma in stemde. In het verkiezingsprogamma staat dat de hoogte van de Europese begroting beperkt moet blijven tot 1 procent van het bruto nationaal product (bnp). Toch stemde Van Dalen in met een begroting die 1,3 procent van het bnp omvat.

Ook als het gaat om de uitbreiding van de Europese Unie wijkt de CU af van het verkiezingsprogramma. Daarin staat dat uitbreiding van de Unie op de westelijke Balkan niet wenselijk is. Toch stemt de CU in met toetredingsgesprekken met Noord-Macedonië.

Deze feiten leiden tot de voorlopige conclusie dat de CU de eurokritische lijn los lijkt te laten. En die ontwikkeling past niet bij de eurokritische koers van het verkiezingsprogramma dat CU en SGP vaststelden.

ChristenUnie en SGP zijn twee verschillende politieke partijen die veel raakvlakken hebben. Binnen Europa hebben ze zich door middel van een gezamenlijk programma en een gezamenlijke lijst aan elkaar verbonden. Tegenover de kiezers zijn ze dan ook verplicht om werk te maken van die eenheid.