Coronacrisis leert hoe beschermwaardig het leven is

beeld ANP

D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra kwam met haar wetsvoorstel over voltooid leven op een bijzonder moment. Bij het indienen op vrijdag 17 juli was het zomerreces immers al begonnen.

Uitgangspunt van het wetsvoorstel: als een oudere voor zichzelf concludeert dat het leven voltooid is, dan is het accepteren van die wens een vorm van goede zorg. Ouderen die niet ernstig ziek zijn, moeten hulp bij zelfdoding kunnen krijgen van een zogenoemde levenseindebegeleider.

D66’er Dijkstra zet controversiële voltooidlevenwet door

Het tijdstip van indienen van de initiatiefwet was ook discutabel omdat de coronacrisis nog niet achter de rug was. CU-leider Gert-Jan Segers legde daar terecht de vinger bij. „Als corona ons íéts duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat echte aandacht en goede zorg het verschil maken in een mensenleven. Ik vind het buitengewoon pijnlijk dat in een tijd waarin ouderen zich extra kwetsbaar voelen, D66 een voorstel indient waarvan we weten dat het bij veel ouderen leidt tot grotere onzekerheid en meer angst.”

Eind vorige week kwam artsenfederatie KNMG met een kritische reactie op het initiatief-wetsvoorstel van D66. Kern: het wetsvoorstel is vanwege principiële en praktische bezwaren onwenselijk, het zal onder meer de zorgvuldigheid van de euthanasiewet uithollen en kan stigmatiserend zijn voor ouderen; daarnaast heeft het begrip voltooid leven een veel te positieve klank.

De artsenfederatie verwees naar het onderzoek van universitair hoofddocent zorgethiek dr. Els van Wijngaarden dat in januari, op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, verscheen. Daaruit bleek dat er tal van factoren zijn die de doodswens van ouderen in de hand kunnen werken of versterken, zoals piekeren, ziekten, geestelijke en lichamelijke aftakeling of eenzaamheid. Conclusie: mensen op wie de term voltooid leven echt van toepassing is, bestaan eigenlijk niet.

Een christen belijdt dat het leven een geschenk is van God en alleen daarom al waardevol is. Of het leven voltooid is, hangt dan ook niet af van het oordeel van de mens als autonoom persoon die zelfbeschikkingsrecht heeft. Het menselijk leven vindt pas echt zijn voltooiing en vervulling als het zijn houvast vindt in Jezus Christus, Die het Leven is.

Laten politieke partijen, nu ze bezig zijn met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s, de eerder verschenen rapporten over voltooid leven en de kritiek van de KNMG ter harte nemen. Partijen die het leven niet erkennen als gave van God kunnen van de coronacrisis leren hoe goed het is het te beschermen. Duizenden artsen en verpleegkundigen leverden de afgelopen maanden strijd tegen het coronavirus. Veel levens zijn daardoor gered. Goede zorg maakte het verschil. Het was het gevecht waard.

Zelfbeschikkingsrecht is niet het eind van alle tegenspraak; dat geldt ook voor mensen die het leven als voltooid zien. Het is immers een taak van de overheid om kwetsbare groepen te beschermen.