Burgerlijke ongehoorzaamheid rond koopzondag past Elburgse winkelier niet

Elburg. beeld RD, Anton Dommerholt

De coronacrisis trekt diepe economische sporen. Bij tal van bedrijven valt de klandizie flink terug en staat het water inmiddels tot aan de lippen.

Voor 23 winkeliers in de vesting Elburg zijn die omstandigheden reden om op Eerste Pinksterdag de winkels te openen. En dat terwijl koopzondagen in Elburg niet zijn toegestaan.

Joop Zwart, secretaris van de Winkeliersvereniging Vesting Elburg (WVE), erkent dat de actie een vorm is van „burgerlijke ongehoorzaamheid.” Zwart zegt het „zonde” te vinden dat het publiek op de drukke zondagen niet kan winkelen in de toeristische trekpleister. „We moeten alles aangrijpen om omzet te genereren.”

Met de aankondiging zette de WVE de gemeenteraadsvergadering van maandag vol in de schijnwerpers. Hoe begrijpelijk de nijpende bedrijfseconomische situatie van winkeliers ook is, de toon van de actie zet de situatie nodeloos op scherp en de verhoudingen onnodig onder druk. Het aankondigen van een koopzondag die „sowieso” doorgaat ook als de gemeenteraad anders beslist, toont weinig respect voor de lokale democratie en de principes van de meerderheid van de Elburgse raad en bevolking. Burgerlijke ongehoorzaamheid in dezen past dan ook niet.

Elburg houdt koopzondag voorlopig buiten de deur

In de gemeente Elburg is al jaren discussie over de koopzondag. Met name middenstanders in de vesting pleiten al lange tijd voor verruiming van de openingstijden. In het huidige coalitieakkoord –de coalitie in Elburg wordt gevormd door ChristenUnie, Algemeen Belang (een lokale christelijke partij), SGP en CDA– is vastgelegd dat daar niet aan wordt getornd.

Maandagavond besprak de gemeenteraad de Winkeltijdenverordening en een amendement van oppositiepartij LEV om ondernemers één zomer de ruimte te geven hun winkel op zondag te openen. Dat laatste amendement kreeg geen meerderheid: er komt in Elburg geen koopzondag. Wel stemde een meerderheid van de raad in met het voorstel dat museumwinkels en campingwinkels in Elburg vanaf nu standaard op zondag geopend mogen zijn.

Dat de zondagsrust in Nederland meer en meer onder druk staat, behoeft geen betoog. De gemeenschappelijke rustdag op zondag, als een opdracht en een geschenk van God, wordt helaas steeds minder op waarde geschat. Het aantal gemeenten zonder koopzondagen neemt steeds verder af, ook op de biblebelt.

Het is niet aan lokale ondernemers om het beleid rond koopzondagen te bepalen. Het is de taak van de gemeenteraad om politieke afwegingen te maken, aldus het Elburgse CU-raadslid Han Dickhof. Dat er partijen zijn die zich, met de woorden van SGP-raadslid Jan Krooneman, niet blindstaren „op vermeend economisch rendement, maar kijken naar sociaal, maatschappelijk en religieus rendement”, is een zegen.

Nu het politieke pleit is beslecht, past het de winkelier zich daaraan te houden. Ook in Elburg. Ook op Eerste Pinksterdag.