Anti-Joodse sentimenten zijn zorgelijk en vragen alertheid van overheid

Eigenaar Daniel Baron van HaCarmel laat in maart 2018 de schade aan zijn Israëlische restaurant zien. Het was de derde keer in korte tijd dat het restaurant belaagd werd. beeld ANP, Evert Elzinga

De Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog blijft de aandacht trekken. En dat is begrijpelijk. De verschrikkelijke gebeurtenissen uit die tijd mogen niet worden vergeten. Bovendien geldt dat antisemitisme ook anno 2018 jammer genoeg nog steeds een actueel thema is.

Dinsdagavond kwam het bericht dat de Nederlandse Spoorwegen individuele schadevergoedingen gaan betalen aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust. De reden is dat de NS zich niet hebben verzet tegen de deportatie van Joden naar kamp Westerbork en aan die transporten omgerekend zo’n 2,5 miljoen euro hebben verdiend.

Weliswaar hebben de NS al in 2005 excuses aangeboden voor hun rol in de oorlog, maar het is belangrijk dat het bedrijf nu een stap verder gaat en schadevergoeding gaat betalen. Dat zal nooit het veroorzaakte leed kunnen compenseren, maar het is een belangrijk signaal dat de NS hun verantwoordelijkheid nemen.

Het meewerken aan het vernietigen van een bevolkingsgroep is een ingrijpende daad, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd. Dat geldt niet alleen voor bedrijven of overheden, maar voor ieder mens.

2018-11-28-BIN2-rails-2-FC-V_webNS-geld voor „de zwarte bladzijde”

Ook in 2018 is dat een urgentie kwestie. Het discrimineren en uitroeien van mensen en bevolkingsgroepen –om welke reden dan ook– kan en mag nooit worden goedgepraat. Daar laten allerlei internationale verdragen over mensenrechten –en nog veel belangrijker: de Bijbel– geen enkele ruimte voor. Toch blijft het nodig daar steeds de aandacht voor te vragen. Laten christenen daarbij het voortouw nemen. Ieder mens is immers een schepsel van God en we moeten onze naasten lief hebben als onszelf.

Als het gaat om discriminatie van bevolkingsgroepen blijft het antisemitisme ook ruim zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog een belangrijk thema. Dat geldt wereldwijd. Regelmatig is er sprake van incidenten richting Joden. Zo had een Joods restaurant in Amsterdam dit jaar verschillende keren te maken met vandalisme.

Maar de problematiek is veel breder, ook in Nederland. Uit een onderzoek, maandag, van het tv-programma EenVandaag onder Joden in ons land bleek dat velen hun Joodse achtergrond niet durven tonen. Zij hebben vrij regelmatig te maken met anti-Joodse sentimenten, waarbij soms zelfs wordt verwezen naar de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Dat is ronduit zorgelijk en daarom moet de overheid erg alert blijven. Wat dat betreft is het positief dat de SGP dinsdag in de Tweede Kamer een motie indiende ter bestrijding van het antisemitisme. Gelukkig was er een meerderheid voor het voorstel.

Nog steeds is de vernietiging van de Joden tijdens de Holocaust een grote en open wond. Daarom is het goed en nodig dat de verschrikkelijke gebeurtenissen niet worden vergeten en dat er lering uit wordt getrokken.