Actievoerders Boxtel hebben fundamenteel onjuiste visie op dier

Demonstranten bij de boerderij. beeld ANP

Boeren in Boxtel en omgeving beleven benauwde tijden. Maandag vielen activisten van de beweging Meat the Victims een varkenshouderij binnen. Een grote groep bezette de stallen. Met als doel „het leed achter de staldeuren te onthullen.”

In zekere zin verliep de actie vreedzaam. Er werd door de bezetters geen geweld gebruikt. De woordvoerder van de groep zei zelfs tegenover in de media dat de boeren „lieve en aardige” mensen zijn. De actiegroep vindt alleen dat ze moeten stoppen met het kwellen van dieren.

De actie heeft bij boeren angstgevoelens opgeroepen. Het optreden van Meat the Victims kenmerkt zich door willekeur. De groep kiest lukraak een bedrijf uit om dat wederrechtelijk te betreden. Vandaar de vraag van vrijwel elke veehouder of hij de volgende is. De activisten hebben immers aangekondigd nog meer in petto te hebben.

Dat schept onzekerheid en geeft zorg. Wanneer mensen zomaar je erf opkomen en je stal binnendringen, is dat heel bedreigend. Bovendien bestaat het risico dat de activisten ongemerkt dierziekten meebrengen waardoor de veestapel besmet kan raken. Op zichzelf is dat al bizar: de actievoerders zeggen op te komen voor de belangen van het dier maar brengen zelf de beesten in gevaar.

ANP-57744662Boerderij Boxtel gaat drie weken op slot

Feitelijk botsen hier twee werelden. Een woordvoerder van de groep zei dinsdag voor de radio dat het „ene dier, de mens” het recht niet heeft om het andere dier, in dit geval het varken, zonder diens instemming van de vrijheid te beroven. Dat is voor boeren en miljoenen anderen een redenering die ze niet kunnen volgen.

In ieder geval strookt dit niet met de Bijbelse visie dat er vanaf de schepping een fundamenteel onderscheid is tussen mens en dier. Waarbij de mens de opdracht heeft te heersen over de dieren en voor hen te zorgen. Voor alle duidelijkheid: de Bijbel zegt daarmee niet dat dieren door mensen onredelijk behandeld mogen worden. Integendeel, meer dan eens roept de Bijbel op goed te zorgen voor de dieren. Maar er is wel onderscheid tussen mens en beest.

Boeren in Nederland staan er om bekend hun bedrijven zo diervriendelijk mogelijk in te richten. Desondanks doen actiegroepen hun best om de boerenstand in een kwaad daglicht te stellen. Dat is misplaatst en doet geen recht aan de boeren.

De actie van afgelopen maandag heeft in de samenleving breed verzet opgeroepen. Terecht dat er kritiek was op het voorzichtige, talmende optreden van de politie. Pas na tien uur werden de activisten uit de stal gedreven en in arrestantenbusjes afgevoerd. Alsof de wetsovertreders met fluwelen handschoenen moesten worden aangepakt. De woordvoerder van Meat the Victims zelf zei soms wetten te overtreden om het hogere doel, dat van het varkensbelang, te dienen. Wie op deze manier met de wet omgaat, verdient via de rechter te voelen dat de wet wel degelijk voor hem geldt.