Column (Jan van Klinken): Buma en de boze burgers

„De boze Nederlander is volgens CDA-leider Buma de gewone Nederlander.” beeld ANP, Jerry Lampen

CDA-leider Buma laat zijn oren hangen naar de boze Nederlander. Dat verwijt komt van oud-minister Hirsch Ballin, die samen met een andere CDA-bobo in het jongste nummer van het partijblad vurige pijlen op de politicus richt.

Het zit zo. Buma hield onlangs een referaat, de H. J. Schoo-lezing, waarin hij het opnam voor „de boze Nederlander.” Met name om hem dienden nieuwkomers zich aan te passen aan de traditionele Nederlandse cultuur en waarden. „Onze traditie, onze cultuur en onze waarden zijn zo mooi, die geven we niet op, die mogen we niet laten verwateren”, aldus de CDA-leider.

De boze Nederlander is volgens Buma de gewone Nederlander. Die heeft recht op zijn eigen leefwereld. Er zijn van die dagen dat het lijkt alsof alle gewone landgenoten boze Nederlanders zijn, maar dat bedoelde de CDA-man dus niet. Wat dan wel? Dat de aanhang van Wilders niet bestaat uit asociale tokkies die die ‘zakkenvullers’ in Den Haag met opgeheven middelvinger verwensen, maar uit respectabele mensen die helemaal klaar zijn met die allochtonen.

Wie het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord erop naslaat, zal zien dat Buma er geen gras over laat groeien. Vluchtelingen met een verblijfsstatus hebben de eerste twee jaar in ons land geen recht meer op zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand. In die periode doorlopen ze een inburgeringscursus die veel meer voorstelt dan het huidige traject.

Verder stelde Buma in zijn lezing dat de baan van de boze Nederlander is vergeven aan een immigrant of Oost-Europeaan. Deze uithaal naar immigranten en Oost-Europeanen is eveneens tegen het zere been van de (ook al boze) Hirsch Ballin en zijn kompaan.

Zij wijzen op migranten die Nederlander zijn geworden, maar vanwege hun (Turkse of Marokkaanse) naam niet worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Zulke medelanders stonden niet op Buma’s netvlies, aldus de CDA’ers. Ook is er volgens hen te lang medewerking gegeven aan een hard economische beleid waarin de zwaksten de eigen broek moesten ophouden.

Hirsch Ballin behoorde toch al nooit tot de rechtervleugel van zijn partij, maar hier lijkt hij door te schieten. Het economisch beleid was de afgelopen jaren behalve in handen van de VVD ook in handen van de PvdA. Je kunt toch niet in alle ‘ernst’ beweren dat die partij de zwaksten de eigen broek liet ophouden?

Het moet voor Buma een geruststelling zijn dat er wel meer CDA-mastodonten na hun vertrek uit Den Haag plotseling uit de linkerheup begonnen te schieten. Denk slechts aan Van Agt en Van den Broek. Ook zij zullen vast boos zijn op Buma, maar daar zou ik me in zijn geval maar niet sappel over maken.