Buitenlandse populisten niet per se kans voor SGP

Het Dignitaris Humanea Institute heeft Steve Bannon als boegbeeld in de Raad van Toezicht, en dat werkt niet als aanbeveling voor een christenpoliticus in Nederland. beeld AFP, Shawn Tew

Laat de SGP selectief zijn in het kiezen van zijn buitenlandse politieke vrienden. ‘Vrienden’ die de grenzen tegen migratie willen dichtgooien, volgen niet het Bijbels kompas. Een effectievere migratiedienst en evenwichtige migratiemaatregelen in combinatie met gerichte ontwikkelingshulp is een beter alternatief.

Afgelopen week spraken Hans van de Breevaart en Wilco Kodde zich uit voor samenwerking van de SGP met buitenlandse en ook (met name Oost-Europese) populistische „geestverwanten” (23-12). Ik begrijp de wens om internationale vrienden te steunen, bij gebrek aan steun voor christelijke politieke punten, zoals gezin en abortus, in Nederland. Toch wil ik vriendelijk bedanken voor de voorgestelde populistische vrienden. Er kleven ernstige bezwaren aan samenwerking met deze zogenaamde geestverwanten.

2019-12-21-OPN1-SGP_en_buitenland-6-FC_webBuitenlandse bondgenoten zijn buitenkans voor SGP

Wil je als christenpoliticus (raadslid in mijn geval) een Bijbels getuigenis geven, dan is het erg belangrijk dat er geen vraagtekens gezet worden bij de eigen integriteit. Onderdeel van die identiteit zijn ook je politieke vrienden. Van de Breevaart en Kodde pleiten voor samenwerking met de politieke organisatie Dignitaris Humanea Institute (DHI). Deze instelling heeft Steve Bannon als boegbeeld in de Raad van Toezicht, en dat werkt niet als aanbeveling voor een christenpoliticus in Nederland. Bannon, een adviseur met een sterke antimigratie-agenda, lieert zich aan nationalistisch, alt-right en extreemrechts gedachtegoed. Daarnaast heeft Bannon een zweem van xenofobie en racisme. Niet een politieke vriend van de SGP, wat mij betreft.

Belastinggeld

Als gesproken wordt over de zogenaamde populistische politieke vrienden, dan valt al snel het woord ”migratie”. De populisten waarop DHI zich richt, zouden buitenlanders erkennen als „geschapen naar Gods beeld.” De grote vraag volgens deze zogenaamde vrienden is of „ongebreidelde migratie met belastinggeld moet worden gefinancierd.”

Dat klinkt redelijk, maar wat wil de organisatie als zij ongebreidelde immigratie, gefinancierd door belastinggeld, aan de kaak stelt? Pleit DHI voor het compleet dichtgooien van de grenzen? Dat vind ik inhumaan in een gebroken wereld. Of neemt de instelling de miljarden op de korrel die Europa uitgeeft om migratie uit Afrika en het Midden-Oosten tegen te gaan, bijvoorbeeld door de migratiedeal met Turkije?

En welk alternatief heeft DHI voor deze deal? Populistische leiders als Donald Trump en Viktor Orbán zijn verantwoordelijk voor juridisch dubieuze en schrijnende toestanden in detentiecentra aan de grenzen van hun landen. Is dat tegengaan van ongebreidelde migratie? Willen wij dan nog meer Griekse toestanden, waarbij duizenden mensen in erbarmelijke omstandigheden in kampen verkeren? Dan moet ik ook altijd denken aan Psalm 146, waarin staat dat de Heere de vreemdeling bewaart.

Moslimmigratie

Of gaat het de schrijvers en de voorgestelde populistische vrienden om het terugdringen van moslimimmigratie? Maar is dat juridisch haalbaar en wenselijk? Het is de vraag of er wel sprake is van massale moslimmigratie naar Nederland. Uit onderzoek (Van Dijke, 2016) blijkt dat 50 procent van de immigranten in Nederland christen is, en minder dan 25 procent moslim. Niet gelijk iets om verontrust over te zijn.

Achter de tsunami van christenen vermoed ik een harde werkelijkheid. Het wordt christenen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten steeds moeilijker gemaakt om te overleven. Zo is meer dan 75 procent van de christenen in Irak gevlucht of vertrokken. Moeten wij deze bedreigde broeders en zusters de toegang tot ons land ontzeggen?

Effectieve ontwikkelingshulp

Als alternatief pleit ik voor investeringen in stevige effectieve, humane en juridische programma’s in Europa en Nederland. Zo moet er eindelijk eens stevig geïnvesteerd worden in een goed werkende Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De overheid moet dan ook de aanbevelingen van PwC en Ruys (2019) voor het beter functioneren van de IND zo snel mogelijk opvolgen. De doelmatigheid van de ”migratieketen” moet beter, onder andere door meer en beter opgeleid personeel, en een asielprogramma gericht op een snellere en flexibelere afwikkeling van het asielproces.

Buiten Europa is effectieve ontwikkelingshulp nodig, met onder andere belastinggeld. Dat is ook een belangrijk SGP-beleidspunt in het partijprogramma. In West-Afrika wordt veel EU-steun gegeven met als doel om migratie naar EU te stoppen. De motivatie om te migreren wordt er echter niet minder op. Ook een recent VN-onderzoek (2019) onder migranten wees uit dat 93 procent opnieuw naar Europa zou proberen te komen via de gevaarlijke migratieroutes, als ze uitgezet zouden worden.

EU-programma’s tegen migratie werken niet zonder aanpak van de onderliggende oorzaken. Door gebrek aan ontwikkeling of door bijvoorbeeld corrupte systemen maken vooral jongeren geen schijn van kans.

Doorgangsland

In Niger, een belangrijk (maar ook gevaarlijk) doorgangsland voor migranten uit bijvoorbeeld Nigeria, is de aflopen jaren de migratie met 82 procent afgenomen, mede dankzij EU-steun. Er is 2 miljard gestoken in steun aan overheid, veiligheidsdiensten en een goed werkende douane. Echter, de reguliere ontwikkelingshulp is nauwelijks effectief. Het land is het op twee na minst ontwikkelde land in de wereld. De migratie door Niger is bijna gestopt, maar de armoede in Niger is enorm. Ik vind dit moreel bezwaarlijk. Europa is blij dat er minder migranten komen, maar biedt geen aanpak van grondoorzaken. Migranten zich overigens niet zomaar stoppen. Nieuwe en nog gevaarlijker routes, bijvoorbeeld via Marokko, ontwikkelen zich.

Terug naar de SGP-samenwerking met geestverwanten. Laten wij samenwerken met organisaties met een Bijbels kompas en een evenwichtige visie op migratie. Laat de SGP selectief zijn in het kiezen van zijn buitenlandse politieke vrienden.

De auteur is SGP-raadslid in Houten.