Brief van de hoofdredactie: Zorg over klimaat is geen linkse hobby

Hoofdredactie RD
beeld ANP

„De natuur staat aan de vooravond van grote, nauwelijks voorspelbare veranderingen. Daarom moeten nu maatregelen genomen worden om de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk te beperken.”

Nee, dit is geen citaat van de 25e klimaatconferentie die op dit moment in Madrid gehouden wordt. Mijn collega Jan Reijnoudt noteerde deze citaten in 1989, toen hij een soortgelijke conferentie bezocht. ”Klimaat verandert ontoelaatbaar snel”, was toen de kop.

De laatste maanden ontvangen we regelmatig berichten van lezers die vinden dat de krant „te links” wordt. Ze bedoelen dan niet dat de RD-commentaren te sympathiek zijn over de SP, maar dat we geen geloof moeten hechten aan al die ‘klimaatalarmisten’ die zwaaien met cijfers over opwarming van de aarde.

Eerlijk gezegd vind ik het niet gemakkelijk om antwoord te geven op zulke berichten. Stuk voor stuk gaat het om serieuze lezers die zich oprecht zorgen maken over de koers van het RD.

Maar als ik onze oude kranten digitaal doorsnuffel, kan ik maar één conclusie trekken: onze redactie schrijft al sinds 1981 over die opwarming van de aarde, trok van Rio de Janeiro tot Kyoto om meer dan vijftien klimaatconferenties bij te wonen, en intussen is de wetenschappelijke onderbouwing voor deze opwarming alleen maar sterker geworden. Bovendien zijn alle serieuze media in Nederland het er inmiddels over eens dat de mens daar invloed op heeft. Ook de kritische wetenschapsjournalist en Elsevier-columnist Simon Rozendaal onderschrijft nu de IPCC-rapporten hierover en stelt dat de opwarming van de aarde sinds 1950 voor meer dan de helft het gevolg is van de uitstoot van kooldioxide. Dat het RD bij diezelfde bewering het plakkertje ”links” krijgt, vind ik daarom niet terecht.

Over die opwarming moeten we dus geen discussie meer voeren. Waar de meningen wél sterk over uiteenlopen, is welke politieke maatregelen nu verstandig zijn: hoe snel moeten we fossiele brandstoffen vaarwel zeggen, is kernenergie een serieuze optie, kan de landbouw op dezelfde voet verdergaan?

Die keuzes zijn complex omdat er grote bedragen mee gemoeid zijn en ze ook andere thema’s raken, zoals milieuvervuiling en biodiversiteit. De redactie zal zich daarbij niet laten leiden door seculiere alarmisten die van het maakbare klimaat hun afgod maken, maar wil zich evenmin verschuilen achter de uitspraak dat God alle dingen bestuurt, inclusief het klimaat. Hoe waar dat ook is, het is nooit een vrijbrief om ons aan onze verantwoordelijkheid te onttrekken.

De redactie zal daarom de vinger blijven leggen bij de Bijbelse opdracht om als goed rentmeester voor de schepping te zorgen.