Brief van de hoofdredactie: RD komt dagelijks met twee katernen

Hoofdredactie RD
beeld ANP

In alle regio’s is de vakantie voorbij. Voor de redactie betekent dat ook het einde van het zogenaamde zomerregime.

Lezers vragen ons weleens of de krant in de zomer dunner is omdat er zoveel redacteuren met vakantie zijn. De belangrijkste reden is echter dat er in die maanden meestal weinig nieuws is: de Tweede Kamer is met reces, scholen zijn gesloten, het verenigingsleven ligt stil en er zijn nauwelijks andere bijeenkomsten om verslag van te doen.

Toch was het voor onze redacteuren de afgelopen maanden allerminst rustig. Denkt u aan de enorme ontploffing in de haven van Beiroet, de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen en dichtbij huis de langdurige hittegolf en natuurlijk de voortdurende nieuwsstroom rond het coronavirus.

Over dat laatste onderwerp, de verslaggeving rond corona, heeft de hoofdredactie veel reacties binnengekregen. Lezers vragen zich bijvoorbeeld af of de redactie van het RD wel onafhankelijk is en voldoende kritisch blijft naar de overheid. We hopen daar de komende maand uitgebreid op in te gaan – binnenkort hoort u daar meer over.

Een heel ander onderwerp waar veel lezers vragen over stelden, betrof de indeling van de krant. Kort samengevat kwamen die hier op neer: laat de krant weer dagelijks gesplitst worden in twee afzonderlijke katernen. U herinnert zich dat we sinds half mei de bijlagen op maandag, dinsdag en woensdag hebben geïntegreerd in het nieuwskatern. We hebben dat gedaan omdat het vaste ritme in die katernen ons regelmatig in de weg zat. Als redactie zijn we heel tevreden over die verandering. De indeling is nu flexibel, terwijl u toch dezelfde pagina’s over gezondheid, onderwijs, natuur enzovoort krijgt.

Toch klaagden veel lezers dat ze de krant op die dagen niet meer onder gezinsleden kunnen verdelen, omdat hij niet meer uit twee delen bestaat. Uiteraard nemen we die wens serieus. We hebben daarom besloten de indeling van de krant daaraan aan te passen. Vanaf komende maandag ziet u het resultaat: de krant verschijnt dan weer elke dag in twee katernen.

Overigens betekent dat niet dat we helemaal teruggaan naar de situatie van dit voorjaar. Als redactie willen we graag de flexibele indeling behouden. In de eerste helft van de week wordt de krant gewoon in twee delen ‘geknipt’ en de samenstelling van het tweede katern kan dus telkens wisselen.

Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten: we zijn tevreden als redactie en we doen u als lezer hier hopelijk een plezier mee.