Brief van de hoofdredactie: Liever geen feiten...

Hoofdredactie RD
beeld RD

„Breng me niet in verwarring met die feiten, ik heb m’n keuze toch al gemaakt.” Begin augustus 1974 maakten kranten in de VS dagenlang melding van het Watergate-schandaal. De toenmalige president Nixon lag onder vuur vanwege de verdenking dat hij afluisterapparatuur had laten installeren om zijn politieke tegenstanders te dwarsbomen. De positie van Nixon werd onhoudbaar nadat er een vernietigende bandopname gepubliceerd werd. Die bewees dat de president opdracht had gegeven voor het afluisterschandaal. Echter, een van Nixons trouwe vrienden, senator Earl Landgrebe, weigerde de bandopname te beluisteren. Hij sprak de historische zin: „Breng me niet in verwarring met de feiten.” Voor hem stond vast dat hij de opname niet zou geloven, omdat hij Nixon wilde steunen.

Landgrebe was een eenling, maar nu lijkt hij veel nakomelingen te hebben. We leven in de eeuw van het wantrouwen. Feiten doen er niet meer toe. Ieder koestert zijn eigen waarheid. Wetenschappers en instituten zijn niet te vertrouwen, hoor je mensen dan zeggen. „Dat is ook maar een mening.”

2020-10-17-katZA12-demonstratie-6-FC_webCoronacrisis snelkookpan van broodjeaapverhalen

Ik beschouw dat als een gevaarlijke ontwikkeling. Niet omdat wetenschappers altijd gelijk hebben, maar omdat het een kenmerk is van de post-waarheid-samenleving. Het rondstrooien van verkeerde informatie is niet nieuw –het dateert al vanaf de zondeval– maar is nu een middel geworden om systematisch groepen in verwarring te brengen.

De vele theorieën rond het coronavirus zijn daar een goed voorbeeld van. Bill Gates, de farmaceutische industrie en de WHO zouden onder één hoedje spelen om de hele wereldbevolking te injecteren met gevaarlijke vaccins waar chips in zitten die je DNA kunnen aantasten. „En val me niet lastig met de feiten.”

Ook in onze lezerskring leven veel vragen over corona en de maatregelen, merkten we in onze laatste enquête. Omdat dat heel serieuze vragen zijn, willen we die in de komende weken aan de orde stellen in een reeks artikelen.

Een andere zorg is dat al die verwarring afleidt van de grote vraag naar de diepere oorzaak van de coronapandemie. Aartsleugenaar satan is erop uit mensen uiteen te drijven en twijfel te zaaien zodat ieder doet wat goed is in eigen oog. Daardoor geven ze geen gehoor aan de stem van God die ons oproept tot verootmoediging en bekering. Reden te meer om waakzaam te zijn en pal te staan voor de absolute waarheid van Gods Woord.

Steef de Bruijn

Reageren? Hoofdredactie@rd.nl