Ander beleid Abbas zou goed zijn voor Palestijnen

Palestijnse leider Mahmud Abbas. beeld AFP, Majdi Mohammed

Het financiële beleid van de Palestijnse leider Abbas en zijn vooringenomen houding tegenover Trumps aankomende vredesplan zijn desastreus voor de bevolking van de Westoever en de Gazastrook.

Het land Israël int bepaalde belastingen voor de Palestijnse Autoriteit (PA) en maakt die gelden vervolgens over naar de PA. Vorig jaar heeft het Israëlische parlement echter een wet aangenomen die inhoudt dat daarbij voortaan een korting wordt toegepast, ter grootte van het bedrag dat de PA maandelijks betaalt aan personen (of hun nabestaanden) die als terrorist tegen Israël gevangengenomen of gedood zijn. Het gaat om een bedrag van ongeveer 11,5 miljoen dollar per maand.

Voor de Palestijnse leider Mahmud Abbas is dit niet aanvaardbaar. Hij wil koste wat kost doorgaan met deze uitbetalingen. Hij heeft daarvoor in Caïro steun gevraagd aan de op een meeting aanwezige Arabische staten. Ongeveer 100 miljoen dollar per maand vroeg hij. Als lening, terug te betalen zodra Israël „alles” weer zou betalen. De Arabische staten hebben dit verzoek afgewezen.

Abbas heeft daarna steun gevraagd aan de Europese Unie. Ook de EU heeft, bij monde van Eurocommissaris Johannes Hahn, zijn verzoek afgewezen, onder het motto: wij geven geen steun aan het systeem van de Palestijnse betalingen aan „gevangenen en martelaren”.

„Alles of niets”

Inmiddels heeft de PA het geld dat Israël betaalde geheel teruggestort; de PA wil „alles, of anders niets”. Nu gaat Abbas Rusland vragen om hulp of bemiddeling.

Op de achtergrond speelt het voorgenomen vredesplan van president Trump voor het Midden-Oosten. Hoewel de inhoud van dit plan nog niet bekend is, heeft de PA al laten weten dat ze het plan afwijst. Bespreking is alleen mogelijk, indien vooraf deze wensen van de PA worden ingewilligd: Israël gaat terug naar de grenzen van 1948; er komt een onafhankelijke Palestijnse staat; alle voormalige (1948 en 1967) bewoners van het land en al hun nazaten hebben recht op terugkeer; Jeruzalem wordt de Palestijnse hoofdstad.

Abbas gaat algeheel voorbij aan de werkelijkheid dat de Palestijnen de oorlogen tegen Israël begonnen zijn en verloren hebben (alweer meer dan vijftig jaar geleden). De gevolgen daarvan zijn en blijven voor hun rekening. Israël heeft desondanks veel (toe)gegeven via de Oslo-akkoorden van 1993. De PA lijkt wel te denken: dit hebben we binnen, nu het overige nog.

10 miljard euro

Er is nog een derde belangrijke zaak. Abbas heeft ook gesproken met de Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman. Die heeft hem gevraagd hoeveel geld de PA jaarlijks als budget heeft. Daarop antwoordde Abbas: 1 miljard dollar. Toen zei de kroonprins: dan kunt u van ons 10 miljard euro krijgen, dat is uw budget voor tien jaar, als u het vredesplan van president Trump aanvaardt. Dat voorstel heeft Abbas afgewezen.

Het behoeft geen toelichting dat de PA hierdoor op de rand van financiële ineenstorting staat. Het optreden van Abbas is geenszins in het belang van de bewoners van de Westoever en de Gazastrook. Dat belang is kennelijk en helaas niet de norm voor het handelen van de PA. Moge het daarom spoedig gedaan zijn met dit beleid.

De auteur was hoogleraar belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.