Zeeroverslied uit 1630 gevonden

In het archief van de British Library in Londen is een eeuwenoud zeeroverslied uit Dokkum teruggevonden.

Daarover bericht de website Historiek.net
Het zogeheten ”Beclach-Liedt” gaat over dertien Duinkerker kapers die rovend langs de Friese kust voeren. Uiteindelijk worden ze door twee kapiteins van de Dokkumer Admiraliteit gevangen genomen.

De ontdekking van het lied uit 1630 werd gedaan door Nykle Dijkstra in de Liederenbank van het Meertens Instituut.