Wie het weet mag het zeggen: Wie schreef het Wilhelmus?

De oudste nog bestaande versie van het Wilhelmus in een handschrift dat in Brussel wordt bewaard. beeld Koninklijke Bibliotheek België

Het is nog altijd een raadsel wie het Wilhelmus schreef. De suggestie in 2016 dat Petrus Dathenus de auteur van het Nederlandse volkslied zou zijn, riep veel vragen op. In een nieuwe challenge wordt iedereen die een goede suggestie voor het auteurschap heeft opgeroepen zijn ideeën in te dienen.

Dat meldt Utrecht.Nieuws.nl woensdag. De challenge vindt plaats in het kader van de internationale Digital Humanities Conferentie (DH2019), die van 9 tot 12 juli 2019 in Utrecht wordt gehouden.

2016-04-28-kpKUN6-wilhelmus-1-FC_webDatheen mogelijk dichter van Wilhelmus

Drie jaar geleden kwamen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, het Meertens Instituut in Amsterdam en de Universiteit Utrecht met behulp van computationale analyses met een nieuwe kandidaat voor het auteurschap van het Wilhelmus. Petrus Dathenus, bekend van zijn psalmberijming uit 1566, zou het lied geschreven hebben.

2018-07-06-KRK1-promotieknijff1-4-FC_webPromovendus Van der Knijff: Dathenus was geen dichter, maar goede vertaler

Deze suggestie riep de nodige vragen op, ook omdat Dathenus nog nooit eerder serieus in beeld was als auteur van het Wilhelmus. Voor de Utrechtse onderzoekers die DH2019 organiseren is dit aanleiding om na te gaan of er wellicht nog andere 16e-eeuwse auteurs zijn die altijd over het hoofd zijn gezien als kandidaat-auteur van het Wilhelmus. Ze hebben daarom een grote dataset met historische Nederlandse liederen samengesteld en roepen onderzoekers op daarmee aan de slag te gaan en met nieuwe suggesties te komen.

Twee jaar geleden schreef een student informatica aan de Universiteit Utrecht een masterscriptie over het auteurschap van het Wilhelmus. Met heel andere algoritmen dan die in het onderzoek van 2016 gebruikt werden, kwam ook deze student tot de conclusie dat Dathenus de meest waarschijnlijke auteur van het Wilhelmus is.

Dr. D. J. de Kooter betoogde vorig jaar in zijn boek ”Hoe Houwaert zijn naam verborg in het Wilhelmus” dat de Brusselse dichter Jehan Baptista Houwaert (1533-1599) naar alle waarschijnlijkheid de auteur van het Nederlandse volkslied is. Eerder zijn de namen van Coornhert, Saravia, Van Haecht, Fruytiers en vooral Marnix van Sint-Aldegonde aangedragen als serieuze kandidaten voor het auteurschap.

2018-12-07-katVR11-wilhelmus1-2-FC-V_webWeer een nieuwe Wilhelmusdichter

Meer informatie: dh2019.adho.org