Samenwerking Universiteit Leiden en Festival Oude Muziek

beeld Festival Oude Muziek

De Universiteit Leiden en het Festival Oude Muziek Utrecht zijn onlangs een meerjarige samenwerking gestart.

Het grootste oudemuziekfestival ter wereld en de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) van de Universiteit Leiden willen op deze manier artistiek onderzoek tijdens het jaarlijkse festival een podium bieden.

De ACPA is een onderzoeksinstituut van de faculteit der geesteswetenschappen aan de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten in Den Haag, waaronder het Koninklijk Conservatorium valt. Naast onderzoek in en naar de kunsten biedt de ACPA academisch (kunst)onderwijs voor kunststudenten en kunstvakken voor academici. Ook organiseert het instituut culturele evenementen op het snijvlak van kunst en kennis.

Het Festival Oude Muziek Utrecht presenteert jaarlijks –naast circa 200 concerten– tijdens lezingen en symposia onderzoek naar repertoire en historische uitvoeringspraktijk. Hierbij werd al op ad-hocbasis samengewerkt met artiesten en academici die verbonden zijn aan de ACPA. Het festival en de universiteit hebben nu besloten om de samenwerking structureel in te vullen en artistiek onderzoek zo voor een groot publiek van muziekliefhebbers te ontsluiten.

Festivaldirecteur Xavier Vandamme: „Het stellen van vragen zit in het DNA van de oudemuziekbeweging. We merken in steeds sterkere mate dat het publiek deze dorst naar kennis deelt. De lezingen, presentaties, debatten en symposia van het festival kunnen op veel enthousiasme en belangstelling rekenen. We zijn erg blij dat we in de Universiteit Leiden een uitstekende partner hebben gevonden waarmee we de komende jaren dit discourspakket kunnen uitbreiden.”

Prof. dr. Henk Borgdorff, wetenschappelijk directeur van de ACPA: „Het Festival Oude Muziek heeft een uniek profiel: ik ken geen andere plek waar artistieke vernieuwing en wetenschappelijk onderzoek op zo’n natuurlijke wijze onder grote publieke belangstelling in elkaar overvloeien. Dit sluit naadloos aan bij de missie en visie van de ACPA. We zijn blij dat we de komende jaren tijd en ruimte in het festival krijgen om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek een groot internationaal podium te geven.”