RIVM: Koren mogen repeteren op 1,5 meter afstand

beeld RD, Henk Visscher

Zingen in koorverband wordt niet langer ontraden. Dat staat in een advies voor de koorsector dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag uitbracht.

koorWat betekent zangadvies RIVM voor de koren?

Belangrijkste onderdelen van het advies zijn de onderlinge afstand die de koorleden tot elkaar in acht moeten nemen (1,5 meter) en dat er gerepeteerd moet worden in een goed geventileerde ruimte. Bovendien raadt het RIVM koren aan in een zigzagformatie te staan. Het advies, dat mede tot stand is gekomen met Koornetwerk Nederland en het onderzoeksinitiatief Virmus, geldt als aanvulling voor de richtlijnen die per 1 juli voor iedereen gelden.

Het document kan niet getoond worden, omdat de site scribd.com cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta functionele cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Voor de koorsector komt hiermee een einde aan een lange tijd van onzekerheid en wisselende adviezen vanuit de overheid en het RIVM. Sinds het begin van de coronacrisis was veel onduidelijk over de mogelijke risico’s van zingen. Piepkleine deeltjes, zogenaamde aerosolen, zouden bij het zingen vrijkomen en ook na langere tijd nog voor besmetting kunnen zorgen. Het bewijs hiervoor is na verschillende wetenschappelijke onderzoeken nog niet geleverd.

„Het is op dit moment onduidelijk of aerogene verspreiding een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus” aldus het RIVM in zijn adviesbrief. Tegelijk is volgens de gezondheidsdienst besmetting door deze aerosolen „niet uit te sluiten.” Daarom raadt het RIVM aan de ruimte goed te ventileren en afstand tot elkaar te bewaren.

Koornetwerk Nederland geeft op zijn site aan snel met een herzien protocol voor de amateurkoren te komen.