Psalmzangkoor Tehilla gaat koraalboek Worp opnemen

Psalmzangkoor Tehilla uit Alblasserdam. beeld Jaap Oosterwijk jr.

Psalmzangkoor Tehilla uit Alblasserdam gaat het koraalboek van Worp op cd zetten. Alle psalmen en de twaalf ”Eenige Gezangen” worden vierstemmig gezongen. Op 9 juni wordt de eerste cd in Alblasserdam gepresenteerd.

Zes jaar geleden werd Gerard de Wit uit Zwijndrecht dirigent van Tehilla (”Lofprijzing”), een interkerkelijk koor dat uitsluitend psalmen zingt en dat voorheen werd geleid door de vorig jaar overleden Wolfert Jumelet. „Het koor trok mij wel”, zegt barokspecialist De Wit. „Ze zongen mijn repertoire: zettingen van Goudimel, Le Jeune, l’Estocart. Het is een warm gezelschap dat door durf en inzet dingen voor elkaar krijgt waar een ander voor terugdeinst.”

Twee jaar geleden zat het koor in een dip: het ledenaantal was teruggelopen en financieel dreigde het einde. „We konden twee dingen doen: de realiteit accepteren, of juist iets nieuws bedenken”, aldus De Wit. „Het werd het laatste: we vroegen elk lid 50 euro boven op de contributie te betalen, we maakten een website, én we richtten ons op een uniek meerjarenproject, inclusief cd-opname.”

Voor het project koos de dirigent het bekende koraalboek van Worp als uitgangspunt. „In die periode overleed mijn vader. Hij was veertig jaar organist in de gereformeerde gemeente van Zwijndrecht en speelde altijd uit Worp. Ik ben er dus mee opgegroeid. Tijdens de rouwdienst heb ik er ook uit gespeeld. En daar las ik in het voorwoord dat de zettingen ook bedoeld zijn om met een gemengd koor te zingen. Toen wist ik het!” De circa dertig leden van Tehilla reageerden positief. „Het was de nostalgie. Men had amper uitleg nodig wie of wat Worp was.”

Het koraalboek van de Groninger organist Johannes Worp (1821-1891) stamt uit 1865. De Wit: „Hij was een tijdgenoot van Brahms en Mendelssohn. Op mijn verlanglijstje staat nog altijd het uitvoeren van het Requiem van Brahms. Mensen verwachten dat misschien niet van mij. Maar je kunt horen dat de compositiewortels van deze componisten ten diepste gevoed worden door de grote leermeester Bach. Dat is niet anders bij Worp. Hij studeerde in Leipzig, waar Bach Thomascantor was. De interesse van Worp lag ook bij het contrapunt en de fuga. Dat is absoluut te merken bij verschillende van zijn voor- en tussenspelen. Soms zijn het erg korte fragmentjes, maar van goede kwaliteit. Of het nostalgie is of toch retorica, Worp roept met zijn korte, functionele voorspelen altijd een gevoel op.”

De Wit heeft wel wat aanpassingen gedaan. Zo maakte hij de koralen ritmisch en voegde hij hier en daar doorgangsnoten toe. „Maar de harmonieën zijn authentiek gebleven.” Voor de cd speelde De Wit zelf op het Meijer/Reilorgel in de Grote Kerk in Alblasserdam de voor-, tussen- en naspelen in. Het koor wordt begeleid door organist Arjan Kuiper. De eerste cd bevat twaalf psalmen; de verwachting is dat het hele project twaalf cd’s zal gaan omvatten.

Het presentatieconcert op 9 juni is in de Grote Kerk van Alblasserdam. De avond begint om 19.30 uur.

Meer informatie: www.psalmzangkoortehilla.nl