Petruskerk Woerden neemt gerestaureerd Bätzorgel weer in gebruik

Het Bätzorgel in de Petruskerk in Woerden. beeld batzorgel-petruskerk.nl

In de Petruskerk in Woerden wordt zaterdagmiddag 8 juni 2019 met een feestelijk concert het gerestaureerde Bätzorgel uit 1768 weer in gebruik genomen.

De hervormde gemeente van Woerden spreekt in een persbericht van „een uniek orgel met grote cultuurhistorische waarde.” Het instrument, dat vorig jaar 250 jaar bestond, werd gebouwd door J. H. H. Bätz. „Het is een van de grootste bewaard gebleven orgels van J. H. H. Bätz”, aldus het bericht. „Bovendien is bijna al het oorspronkelijke materiaal (orgelkast, wind- en binnenwerk) behouden gebleven.”

De laatste keer dat er groot onderhoud aan het instrument werd verricht, was in 1971. De afgelopen jaren werd duidelijk dat restauratie noodzakelijk was; wat betreft de windvoorziening, de mechanieken en de frontpijpen was dat zelfs urgent.

Vanaf september 2018 heeft orgelbouwer Van Vulpen uit Utrecht de herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Als adviseur was Peter van Dijk bij de restauratie betrokken. Het werk werd mede mogelijk gemaakt door een grote subsidie van het Fonds Erfgoedparels van de provincie Utrecht.

Bij de vorige restauratie, in 1971, was al bekend dat de klank niet meer origineel was door verandering van de toonhoogte en door meermaals afschrapen van te dun geworden frontpijpen, maar de kennis en de ervaring om dit te herstellen, ontbraken toen nog. „Thans is die kennis en ervaring er wel”, aldus het bericht. „Hierdoor werden klank en draagkracht verbeterd en kan het orgel weer een echt Bätzgeluid laten horen.”

Tijdens de ingebruikname op 8 juni (aanvang 15.00 uur) bespelen Peter van Dijk, Wim Diepenhorst (van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Ad van Pelt (organist van de Petruskerk) het Bätzorgel.

Meer informatie: www.batzorgel-petruskerk.nl