Organist Jos van der Kooy weg bij Westerkerk

Jos van der Kooy. beeld Sjaak Verboom

Jos van der Kooy (67) stopt per 1 januari 2020 als cantor-organist van de Westerkerk in Amsterdam. Dit vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Dat is te lezen op de website van de Westerkerk. Van der Kooy was sinds 1981 als cantor-organist aan de kerk verbonden.

Van der Kooy geeft maandagmorgen desgevraagd aan dat het niet zijn eigen keus is om te stoppen, en evenmin die van de Westerkerk. De Protestantse Kerk Amsterdam (PKA), waar hij in dienst is, voert volgens hem een „verjongingsbeleid”, en dat is de reden dat het contract van Van der Kooy september 2020 afloopt. Volgens hem reageerden veel kerkgangers van de Westerkerk, waar het vertrek van de cantor-organist zondagmorgen werd meegedeeld, met onbegrip op de handelwijze van de PKA.

De PKA reageerde maandagmiddag op de uitlatingen van Van der Kooy. Volgens haar is het niet terecht dat er gesuggereerd wordt dat Van der Kooy weg moest omdat de PKA een „verjongingsbeleid” voert. „Op zijn verzoek dient Van der Kooy het contract met de Westerkerk, dat tot september 2020 liep, niet uit”, aldus de PKA. „Na zijn pensioengerechtigde leeftijd is een contractverlenging afgesproken van twee jaar. Omdat de predikantsplaats van de Westerkerk vacant was, is dit nog met een jaar verlengd. Die overeenkomst loopt tot september 2020, dit op verzoek van de Westerkerk. Van der Kooij zelf heeft echter zijn ontslag ingediend om al per 1 januari in Rotterdam aan de slag te kunnen gaan. Dat is zijn persoonlijke keuze geweest. Van gedwongen ontslag is dus geen sprake”, aldus de PKA.

Van der Kooy gaat per 1 januari 2020 aan de slag als organist van de remonstrantse Arminiuskerk in Rotterdam, waar hij een romantisch orgel van Steenkuyl uit 1898 gaat bespelen. In deze kerk vervulde Aart Bergwerff een aantal jaar de functie van cantor-organist, nadat hij in september 2016 afscheid nam van de evangelisch-lutherse kerk in Den Haag.